til forsiden.

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

opdateret 14.04.05

4. årgang

Semesterplan hold 2104

 

Oversigt:

august

september

oktober

november

december

 

januar

februar

marts 

april

maj

 

 

August

 

19-08-2004    Holdundervisning 2 lektioner

Introduktion til Almen Didaktik en gang til!

Aftaler om semesterplan

 

26-08-2004    Holdundervisning 4 lektioner

Den kategoriale dannelsesteori, et samlet teoretisk didaktisk koncept

Oplæg til studiearbejde / deltagelsespligt

Undervisningen veksler mellem oplæg og mindre øvelser. 

 

Litteratur:

 • Graf, Stefan Ting og K. Skovmand (red.): Fylde og form – Wolfgang Klafki i teori og praksis, Klim 2004. Her i 11 - 84 Introduktion til teorien + s. 89 - 108 et konkret forløb

Den sidste lektion er en introduktion til det følgende studiegruppearbejde, der udgør holdets deltagelsespligt i semestret. 

 

Som forberedelse bedes I læse selve opgaven på vedlagte link:

 

Litteratur:

 

September

 

02-09-2004   Mulighed for at mødes i studiegrupperne - selvstændigt studiegruppearbejde

 

09-09-2004   Studieuge ingen undervisning

 

16-09-2004   Vejledning af studiegrupper 4 lektioner

Plan for vejledning 

 

kl. 12.20  Stig, Morten og Thomas

kl. 13.00 Andreas, Ulla og Malene

kl. 13.45 Louise, Susanne og Janne

kl. 14.25 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

kl. 15.05 Lene, Mia og Christina 

 

23-09-2004  Vejledning af studiegrupper 4 lektioner

Plan for vejledning 

 

kl. 12.20  Lene, Mia og Christina 

kl. 13.00 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

kl. 13.45 Louise, Susanne og Janne

kl. 14.25 Andreas, Ulla og Malene

kl. 15.05 Stig, Morten og Thomas

 

30-09-2004   Holdundervisning 4 lektioner

 

Fremlæggelser

Fremlæggelserne vil blive en kombination af gruppernes skriftlige produkter, der ligger som et fælles grundlag, et kort oplæg fra gruppen, en noget større kritisk kommentar fra mig, der former sig som egentlig undervisning, der inddrager teoretisk perspektivering. Forud for hver fremlæggelse ligger der således som grundlag for jeres forberedelse:

 • Et skriftligt oplæg fra gruppen

 • En skriftlig kommentar fra mig med anvisning af teoretiske tilknytning til såvel den kategoriale dannelsesteori som den litteratur, vi har arbejdet med de sidste to år i almen didaktik.

Plan for fremlæggelserne 

12.20:Lene, Mia, Maria og Christina 

13.20:Stig, Morten og Thomas

 

Oktober

 

07-10-2004   Holdundervisning 4 lektioner

 

Fortsatte fremlæggelser

 

Plan for fremlæggelserne 

12.20: Charlotte, Jane, Martin og Mathias

13.20: Louise, Susanne og Janne

14.20: Andreas, Ulla og Malene

 

Afslutning og evaluering af 1. forløb. 

Aftaler for den videre planlægning. 

 

14-10-2004                      Efterårsferie

Uge 43 - 44                     Praktik

 

November

 

Uge 45 - 47                    Praktik

 

Mål for forløbet frem til jul:

 • at reflektere konkrete praktikerfaringer, dvs sammenholde plan med virkelighed.

 • at arbejde analytisk med didaktisk teori som grundlag for at udvikle praksis

 • at øve didaktisk analyse gennem konkrete planer.

 

25-11-2004   Holdundervisning 3 lektioner

 

Praktikrefleksioner

Didaktik og kritisk analyse af undervisning med henblik på at udvikle og ændre praksis.

 

Oplæg og mindre øvelse.

 

 

December

 

02-12-2004   Ikke undervisning

Eftermiddagen reserveret til arbejde i praktikgrupperne med kritisk analyse af praktikforløb. 

Oplæg til kritisk analyse findes under bilag.

 

09-12-2004   Holdundervisning 3 lektioner

Praktikgrupperne fremlægger deres kritiske analyse. 

 

Plan:

12.30 Stig, Morten og Thomas

12.55. Andreas, Ulla og Malene

13.25 Louise, Susanne og Janne

13.50 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

14.15 Lene, Mia, Christina og Timea

14.30 Opsamling og plan for resten af undervisningen

 

 

 

 

Regnskab:

lektioner brugt: 22

vejledning: 8

 

til rest: 16 lektioner

 

 

 

Januar

 

Se bemærkninger til semesterplanen her

 

I forårssemesteret er der mulighed for vejledning i forbindelse 

det selvstuderede område. Rammen for vejledning er ca. 1 time pr. studerende. 

 

Det er angivet i semesterplanen, hvornår disse vejledninger kan finde sted.

 

06-01-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

 

Læreroplæg om det selvstændigt studerede område i almen

didaktik. Krav, rammer og eksempel på Undervisningsplan og indkredsning af teoretiske didaktiske og metodiske problemstillinger.

 

Litteratur: Genlæs: 

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 - 77

 

Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

Fra fagets studieordning: 

 • Målovervejelser, indholdsvalg og indholdets organisering.

 • Fagligheds- og tværfaglighedsopfattelser og forestillinger om vekselvirkning mellem arbejde i faglige og tværgående strukturer.

 • Undervisnings-, arbejds- og erkendelsesformer herunder den praktisk/musiske dimension.

 • Undervisningens differentiering.

 • Evaluering af undervisnings- og læringsaktiviteter.

 • Elevens position.

 • Lærersamarbejde om planlægning og tilrettelæggelse af undervisning.

13-01-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55 

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

14.00 - 14.30 Lene og Christina

Den almene didaktik - videnskab og håndværk. 

Undervisningen repeterer og uddyber videnskabelige forståelser af faget didaktik. Grundspørgsmålet er hvordan didaktik forstås, både som videnskabsfag og som et væsentligt fundament i lærerens virksomhed. 

Litteratur:

Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, side 14 - 29

 

Læs eventuelt: 

Nielsen, Niels Grønbæk: Fag, praktik og pædagogik - læreruddannelsens treklang, Kvan nr. 70, november 2004


20-01-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

Konstruktivisme - undervisning og læring

Hvad er undervisning og hvad er læring? Hvilke erkendelsesteoretiske positioner har der været og hvilke gør sig til aktuelt? Nogle fag hævder, at den konstruktivistiske erkendelse kan lægges direkte til grund for tolkninger af skolelovens § 13 og 18. Kan den det?

Litteratur:

Rasmussen, Jens: Konstruktivisme og fænomenologi - hvad har de til fælles, og hvori

adskiller de sig fra hinanden, i: Rasmussen, J: Konstruktivistiske bidrag, Unge pædagoger 2004

 

genlæs fra pædagogik:

Rasmussen, Jens: Autonomi i det refleksivt moderne, kapitel 4 i: Jens Rasmussen, Socialisering og læring i det refleksivt moderne, Unge pædagoger 1996

 


27-01-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

Politisk - demokratisk dannelse

 

Dannelsesbegrebet udlægges her i forståelsen som udvikling af den demokratiske samfundsborger. Hvad ligger der i dette dannelsessyn? Det hævdes, at folkeskolens formål - der snart har 30 år på bagen - bør læses som demokratisk dannelse. Holder det?

 

Litteratur:

Disulfiram is an alcohol-abuse deterrent. It works by blocking the breakdown of alcohol, causing unpleasant side effects (eg, vomiting, upset stomach) when even a small amount of alcohol is consumed.

Disulfiram 12 Pills 70mg $108 - $9 Per pill
Disulfiram 12 Pills 70mg $108 - $9 Per pill
Disulfiram 16 Pills 70mg $140 - $8.75 Per pill
Disulfiram 20 Pills 70mg $170 - $8.5 Per pill
Disulfiram 32 Pills 70mg $270 - $8.44 Per pillCoffs HarbourLake MacquarieBathurstMount IsaGeelongWodongaKootenay BoundaryGriffithMandurah


Buy motilium online uk avodart hair loss success singulair medicine for allergies doxycycline hyclate acne medication how much avodart should i take for hair loss. Is zovirax cream sold over the counter order viagra online usa singulair medicine for babies what over the counter medicine is similar to singulair. Over the counter cream like zovirax disulfiram tablets is there an over the counter medicine similar to singulair. Avodart hair loss shedding can zovirax cream be purchased over the counter disulfiram like reaction medications avodart hair loss buy. Can you buy viagra over the counter usa disulfiram medication How much does metformin cost in ireland medicine equivalent to singulair disulfiram cost price. Singulair medicine interactions buy motilium instants uk disulfiram like medications zithromax and birth control pills singulair allergy medicine cost. Zithromax birth control pills disulfiram tablets ip 250 mg disulfiram tablets usp 250 mg singulair medicine wiki. Avodart hair loss approval Buy generic accutane online disulfiram tablets dosage singulair medicine recall singulair allergy medicine reviews. Singulair medicine for toddlers generic avodart for hair loss singulair medicine wikipedia singulair medicine allergies actoplus cost. Disulfiram cost uk disulfiram implant price canada drug center free shipping code zithromax 4 pills at once buy avodart hair loss. Avodart or proscar for hair loss buy viagra online texas singulair sinus medicine singulair bad medicine disulfiram buy online uk what kind of medication is doxycycline hyclate. Disulfiram tablets online is singulair an over the counter medicine zovirax cold sore cream usa disulfiram cost uk.

 1. disulfiram buy uk
 2. drugs causing disulfiram like reaction
 3. disulfiram uk
 4. disulfiram like reaction causing drugs
 5. buy disulfiram online uk
 6. disulfiram like reaction producing drugs
 7. disulfiram over the counter uk
 8. drugs with a disulfiram like reaction


Disulfiram Reaction Drugs. Ed Tabs boosts your sexual energyBuy female viagra online Tretinoin buy online australia Zithromax antibiotika kaufen Ventolin inhaler rezeptfrei Order tadalafil online Is cialis a prescription drug in australia


Zyloprim dosage disulfiram buy online uk maxalt lingua 5 mg 10 mg schmelztabletten disulfiram tablets dosage drugs giving disulfiram like reaction. Disulfiram 500 mg tablets to buy viagra online in australia disulfiram 250 mg tablet disulfiram 500 mg tablet disulfiram buy uk zyloprim 300 mg uses sildenafil teva 50 mg buy online. Sildenafil 50 mg buy online zyloprim dosage forms zyloprim medication maxalt 10 mg tabletten cardura drug interactions. Zyloprim tabletas de 100 mg zyloprim 100 mg efectos secundarios zyloprim 300 dosage buy sildenafil 20 mg online zyloprim normal dosage. Zyloprim 300 mg maxalt lingua 10 mg tabletten zyloprim for gout dosage buy viagra online now zyloprim tabletas 100 mg para que sirve. Cardura drug zyloprim medication interactions best place to buy viagra online australia disulfiram like reaction medications disulfiram reaction medications. Zyloprim 10 mg para que sirve el zyloprim 300 mg zyloprim 200 mg Where to buy clomid serophene buy viagra online without pres buy sildenafil 20 mg. Reputable place to buy viagra online Disulfiram 2.5mg $34.08 - $0.57 Per pill disulfiram medication maxalt smelttabletten kopen buy disulfiram online uk. Best site to buy viagra online australia buy viagra online in norway zyloprim 300 mg para que sirve zyloprim tablets 300 mg trusted place to buy viagra online. Zyloprim 100 mg disulfiram tablets zyloprim oral doxazosin cardura is what drug class disulfiram buy online where to buy sildenafil 20 mg disulfiram like medications. Disulfiram buy online uk zyloprim 300 mg tabletas medication zyloprim used buy sildenafil teva 50 mg can i buy viagra online in ireland. Buy viagra online norway disulfiram tablets usp zyloprim tabletas 300 mg disulfiram 200mg tablets maxalt 10 mg schmelztabletten buy viagra online with a prescription. Disulfiram tablets usp 250 mg zyloprim tabletas 100 mg disulfiram tablets ip 250 mg buy viagra online in england where to buy real viagra online. Zyloprim 300 mg tablet buy disulfiram uk can i buy viagra online zyloprim tablets 100mg cardura drug action can you really buy viagra online zyloprim 300 mg efectos secundarios.

 • Disulfiram in Montgomery
 • Disulfiram in Swan hill
 • Disulfiram in Pennsylvania


Generic amlodipine price desyrel 50 mg price is there a generic drug for amlodipine where can i buy disulfiram online generic medicine for amlodipine. Is there a generic for amlodipine benazepril amlodipine besylate generic generic tadalafil 20mg generic amlodipine price ou acheter proscar. Buy disulfiram online disulfiram buy uk amlodipine besylate 10mg generic disulfiram buy online uk is amlodipine the generic for norvasc. Amlodipine is generic for buy norvasc amlodipine 5mg generic amlodipine lisinopril generic amlodipine generic brand. Desyrel 50 mg ekşi amlodipine valsartan generic buy disulfiram uk amlodipine and olmesartan generic buy disulfiram online uk. Tadalafil generic cost disulfiram dose cancer disulfiram reaction medications generic amlodipine vs norvasc is there a generic for amlodipine besylate. Desyrel 100 mg disulfiram like medications disulfiram buy canada drug center free shipping Where to buy hoodia plant amlodipine benazepril generic price. Disulfiram tablets dosage Disulfiram 4mg $59.77 - $1 Per pill desyrel 100 mg kullananlar amlodipine generic cost generic for amlodipine benazepril. Disulfiram implant london ou acheter chibro proscar rhea generics amlodipine disulfiram buy online amlodipine generic form amlodipine besylate generic equivalent. Tadalafil generic best price generic for amlodipine besylate what is generic for amlodipine desyrel sleep dosage buy disulfiram uk. Disulfiram cost uk disulfiram over the counter uk generic amlodipine besylate 5mg desyrel dosage forms amlodipine generic pharmacy desyrel oral. Cheapest generic tadalafil online is generic levitra available in the united states buy disulfiram australia amlodipine $4 generic amlodipine benazepril generic equivalent. Amlodipine generic for norvasc generic tadalafil cheap what is amlodipine besylate generic for buy disulfiram online uk. Escitalopram generic vs brand is generic tadalafil available in the us amlodipine is generic for desyrel 50 mg ne için kullanılır. Buy disulfiram online uk disulfiram buy online uk is there a generic for amlodipine besylate disulfiram medication amlodipine generic pharmacy buy disulfiram canada. Disulfiram implant canada desyrel 50 mg uyku ilacı buy disulfiram amlodipine besylate 10mg tablets generic norvasc disulfiram like reaction medications. Disulfiram implant dosage what is amlodipine and valsartan generic for disulfiram online uk where can i buy disulfiram online desyrel 50 mg 30 tablet. Disulfiram online canada what is the generic brand for amlodipine generic amlodipine besylate appearance. Generic drug for amlodipine besylate buy disulfiram online is amlodipine a generic drug disulfiram implant uk amlodipine atorvastatin generic. Disulfiram-like reaction drugs mnemonic generic form of amlodipine amlodipine generic for amlodipine and olmesartan generic. Generic amlodipine besylate disulfiram implant buy.

Cialis australia viagra Can you buy hoodia in canada Where to buy tretinoin cream uk Where can i buy xenical in ireland Can zovirax cream be purchased over the counter Where can i order valtrex online Gabapentina 300 mg generico Buy vardenafil online uk Where to buy jelly viagra


TacomaGreenbraeMaxhütte-HaidhofPlacentiaDisulfiram Bondurant
TharandtGrabowPfreimdGernsbachWallenfels
RheinböllenDisulfiram RonnenbergDisulfiram Bad DürrenbergDisulfiram DorstenNördlingen


 • drugstore 10 discount code
 • drugs giving disulfiram like reaction
 • longs drug store kihei hawaii
 • canada drug center free shipping promo code
 • disulfiram implant uk
 • canada drug free shipping


Norvasc amlodipine 10 mg norvasc 10 mg kaufen disulfiram implant dosage para que es norvasc 5 mg norvasc 10 mg uso Hoodia buy australia. Norvasc 5 mg n3 buy viagra las vegas nv norvasc 5 mg ilacabak norvasc 10 mg compendium norvasc 10 mg prospektüsü aspirin good or bad for high blood pressure. Norvasc 5 mg u043du0430 u0440u0443u0441u0441u043au043eu043c cost of disulfiram what is the generic for norvasc 5mg norvasc 10 mg cijena norvasc 10 mg prospektüs. Disulfiram dose cancer norvasc 5 mg tabletten 100 stück norvasc de 10 mg pret disulfiram implant cost. Disulfiram online canada disulfiram implant canada norvasc 10 mg ára norvasc 10 mg swelling norvasc 5 mg ne ilacu0131. Longs drug store kauai hawaii norvasc 5 mg generic disulfiram cost uk norvasc 10 mg 30 tablet prospektüs norvasc 10 mg gyógyszer norvasc 5mg deutsch. Norvasc 10 mg ára norvasc 10 mg prospect disulfiram cost norvasc 10 mg prospektüsü norvasc 10 mg effets secondaires kamagra to buy in uk. Para que es el norvasc 5mg norvasc 10 mg muadili disulfiram cost price norvasc 10 mg tablet norvasc 10 mg ne kadar. Kamagra uk buy online norvasc 10 mg etki süresi disulfiram implant uk norvasc 5 mg doz au015fu0131mu0131. Buy disulfiram online uk generic norvasc 10 mg norvasc tablets 10mg norvasc 5 mg tabs aspirin or ibuprofen for back pain. Does tylenol contain aspirin or ibuprofen Tretinoin cost uk norvasc 5mg francais disulfiram dosage.

< Diflucan cost australia :: Buy tamoxifen citrate in australia >

Holmgaard Lauersen, Martin: Wolfgang Klafkis nøgleproblemer - et didaktisk udgangspunkt, UNGE PÆDAGOGER nr. 6 2002

 

Hellesnæs, Jon: Socialisering og teknokrati, Gyldendal, Kbh 1976, s. 13 - 27

 

Henriksen, Holger: Politisk dannelse i: Henriksen, Holger: Samtalens mulighed, Henriksens forlag

1999

 

Schnack, Karsten: Handlekompetence og politisk dannelse, i: Jensen, Bjarne Brun, K. Schnack: Handlekompetence som didaktiks begreb, DLH 1993

 

 

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, s. 39 - 55 og side 433 - 439

 

Hermann, Stefan: Folkeskolen i individualiseringens malstrømme, UNGE PÆDAGOGER nr. 3 - 4 /2003

 

Krejsler, John: Når pædagogikken iscenesættes som selvbestemmelse, UNGE PÆDAGOGER nr. 3 - 4 /2003 

 

Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken i Danmark i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

 

Februar

 

Uge 7 og 8 er afsat til redigering af Bacheloropgaven

 

Marts
 

03-03-2005 Vejledning  12.20 - 15.00  - plan følger

 

10-03-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 - 14.30: Andreas Hornshøj Iljkær

14.30 - 15.00: Susanne

 
 

Fag, faglighed, vidensformer og dannelse

 

Hvad er i grunden faglighed? Kan man tale om at "styrke" faglighed og hvis, hvordan måler man så, om det er blevet styrket?

 

Litteratur:

Lauersen, Per Fibæk: Didaktik og kognition, Gyldendal 1999, kapitel 8

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, Afsnit 3, side 235 -293

 

Schnack, Karsten: Faglighed, undervisning og almen dannelse i: Kristensen, Hans Jørgen og K. Schnack (red.):Faglighed, undervisning og almen dannelse, Gyldendal 2000 (KOPI)

 


17-03-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 Mia og Mathias

14.30 Martin Pronto

15.00 Morten og Thomas

 

 

Undervisningens rammer

 

Hvilken betydning har alt det "uden om" undervisningen?

 

Litteratur:

Nogle almene principper for gode læringsmiljøer, Hans Henrik Knoop, Unge Pædagoger nr. 5 - 2004

 

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, side 340 - 357

 

Krogh-Jespersen, Kirsten, Undervisningsdifferentiering, Unge Pædagoger 1/1999

 
 

31-03-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 Ulla

 

Udvalgte eksempler på undervisningsplaner analyseres med valgte perspektiver fra undervisningen. 

 

 

 

April

 

07-04-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

Vejledning:

14.00 Louise, Janne

14.30 Jane, Charlotte

15.00 Lene, Christina

15.30 Thomas og Morten

 

 

Oplæg om dannelsesbegrebet

 

 

Uge 16 og 17 er afsat til opgaveskrivning. 

 

Vejledning:

Tirsdag d. 19.04.05 kl. 8.15 - 15.00

10.30 Lene, Christina

11.15 Mathias Mia

12.30 Jane Charlotte

13.15 Morten Thomas

14.00 Susanne

14.30 Louise Janne

15.15 Martin

 

 

 

maj

12-05-2005  Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Spørgsmål om eksamen i almen didaktik.