til forsiden.

  

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

Opdateret 25.08.05

Litteratur

2. årgang

3. årgang

4. årgang

Litteratur 2. årgang

Holm-Larsen, Signe, s. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, Krogs Forlag 2001

Kompendium: Didaktiske modeller:

Larsen, Carl Aage: Didaktik og metodik – en indføring fra: Jensen, Erik (red.): Didaktiske emner – belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen og C. A. Høeg Larsen, Danmarks pædagogiske bibliotek 1997

Hiim, Hilde og E. Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kbh 1997, her i kap. 3

Lunddal, Ester, S. Henriksen og E. Vestergaard: Didaktik – den professionelle læreres værktøj, Danmarks Lærerforening 1997

Strib, Andreas: Undervisning, Forlaget Klim 1996, her i kap. 9

Kristensen, Hans Jørgen: Skolen i fremtiden, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kbh 1987, her i kap 2.

Tiller, Tom: Det didaktiske møtet – et møte mellom fag og hverdag – Grundlaget for den lærende skole, Praxis Forlag 1995 her i kap. 5

Christensen, Dorrit og K. Rasmussen: Undervisningsdifferentiering - set gennem praksis, Danmarks lærerforening 1993, her i kap. 2

Kompendium: Hvorfor underviser vi som vi gør?

Cederstrøm, John, Nye tider, ny skolelov, ny lærerrolle, UNGE PÆDAGOGER nr. 7 - 1996 


Hargreaves, Andy: Undervisning i videnssamfundet DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1/2003


Lauersen, Per Fibæk: Da sande kvaliteter - og hvordan man får dem, DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1/2003


Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

 

http://www.faellesmaal.uvm.dk/index.html

Her under opslagene:

Fælles mål

Ministerens forord

Indledning

Elevens alsidige personlige udvikling

 

Litteratur 3. årgang

Almen litteratur, fortrinsvis til selvstudie og supplement:

Egidius; Henry: Pædagogik i det 21. århundrede, Gyldendal 2000

Nabe-Nielsen: Bent: Pædagogisk argumentation, Klim 1997

 

Hvad er pædagogik?

Muschinsky, Lars Jacob: Pædagogik som fag, DPT nr. 3/2003

Hansen, Henning m.fl: Fra læreruddannelse til lærerarbejde, UNGE PÆDAGOGER nr. 3/3 – 2000

 Krogh-Jespersen, Kirsten, De meget store linier, Kapitel 10 i: Andreas Striib, Undervisning, Klim 1996

Myhre, Reider: Grunnlinjer i pedagogikkens historie, Gyldendal Norsk Forlag A/S 1988 s. 16 – 18

Rasmussen, Jens: Pædagogikkens krise, UNGE PÆDAGOGER 1/2 – 2000 

Arneberg, Per: kan skolen oppdra til demokrati?, Ad Notam Gyldendal 1994 (s. 17 - 29)

Projektarbejdet - klassiske tekster

Rousseau, Jean-Jacques: Emille eller om opdragelsen, Dansk udgave, Borgens forlag 1997

Kant, Immanuel: Om pædagogik, dansk udgave, forlaget Klim, 2000

Dewey, John: Erfaring og opdragelse, Christian Ejlers’ forlag, København 1996  Her i kapitel 3, 6 og 7

Freire, Paulo: De undertryktes pædagogik, Christian Ejlers’ forlag, København 1997 Her i kapitel 2 og 3

 Illeris, Knud: Modkvalificeringens pædagogik – problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk læring, Unge pædagoger 1993 Her i kapitel 4

 Storylinepædagogikken – Emnearbejde – Værkstedsarbejde – projektarbejde i: Introduktion til undervisning : rammer, metoder, resultater / Finn Held, Anelise Birkvad Rasmussen & Flemming B. Olsen (red.). - 1. udgave. - Kbh. : Frydenlund, 2003

Kristensen, Hans Jørgen: Projektarbejdsformen - en guide, Danmarks Lærerforening 1999

Læreren og eleverne

 

Krejsler, John: Læring, magt og individualitet, Gyldendal 2002

Lauersen, Per Fibæk: Den autentiske lærer, Gyldendal 2004

Uddrag / artikler:

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 – 77 

Jørgen Husteds indlæg om professionsidealet på DLFs ordinære kongres i 1999: Fra: http://www.dlf.org 

Professionsideal for Danmarks Lærerforening, Fra: http://www.dlf.org 

Kampmann, Jan: Læreren mellem system og livsverden i: Knudsen, Anne og N. Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser 

Herman, Stefan: Michel Foucault – pædagogik som magtteknologi i: Olesen, Søren Gytz og Pedersen, Peter Møller (red): Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, Viborg-seminariet, 2000 

Bøndergaard, Jette: Habermas - om at ville noget i verden i: Reinsholm, Niels og H. S. Pedersen: Pædagogiske grundfortællinger, KvaN

 

Hvad er så den pædagogiske opgave?

 

Rasmussen, Jens: Traditionens grundbestanddele, Kapitel 2 i: Jens Rasmussen, Pædagogik og kunstig intelligens, Gyldendal 1989

Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken i Danmark i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

Rasmussen, Jens: Autonomi i det refleksivt moderne, kapitel 4 i: Jens Rasmussen, Socialisering og læring i det refleksivt moderne, Unge pædagoger 1996

Ziehe, Thomas: Adieu til 70érne i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004

Heri:

  • Modernitet som baggrund for læring

  • Undervisningens rehabilitering

  • Opdragelse i familien og i skolen – et kompleksitetsproblem

Bauman, Zygmunt: Det belejrede samfund, Hans Reitzels Forlag, København 2004, her i: Set i tv, s. 232 – 261.

Henriksen, Holger: Politisk dannelse i: Henriksen, Holger: Samtalens mulighed, Henriksens forlag 1999

 

Schnack, Karsten: Handlekompetence og politisk dannelse, i: Jensen, Bjarne Brun, K. Schnack: Handlekompetence som didaktiks begreb, DLH 1993

 

Harder, Margit: Truede børn - i fortid, nutid og fremtid, i: Overgreb mod børn,
Det kriminalpræventive råd, 2002
 
Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene, 
Socialministeriet 2004, her i: Kapitel 4: Skoleområdet. 

 

Litteratur 4. årgang

Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin 

Holmgaard Lauersen, Martin: Wolfgang Klafkis nøgleproblemer - et didaktisk udgangspunkt, UNGE PÆDAGOGER nr. 6 2002 

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000 

Klafki, Wolfgang: Dannelsesteori og didaktik – nye studier, Klim 2001, heri: 6. studie: Indre differentiering af undervisning, s. 197 – 238.  

Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003, heri:

- Mål og målstyring af undervisning, s. 214 – 235

- vurdering af elevernes læring, s. 316 - 339

Evalueringskultur – forandringskultur: Unge Pædagoger nr. 2/3, juni 2005-08-18

Mortensøn, Marie Dam og P. S. Pedersen: Folkeskolen og de oversete – livsformernes modsætninger, Forlaget unge pædagoger 2005

 

 

Celexa is used for treating depression.

Celexa 40mg $318.11 - $1.77 Per pillCelexa Thompson-NicolaOtterbergLohr am MainLöwensteinGeisaMichelstadtWinnendenOppenauKehl


Celexa qtc prolongation fda celexa max dose fda celexa generic dosage buy generic celexa online flovent generic canada. Ampicillin or kanamycin generic celexa weight loss flovent cost canada generic strattera available canada celexa generic vs brand name flovent pediatric dosing canada. Singulair vs advair asthma zyban cost uk celexa vs citalopram generic buy flovent online canada flovent inhaler canada pharmacy buy celexa uk is ampicillin gram positive or negative. Ampicillin sodium salt or trihydrate price of flovent in canada buy zyban uk online celexa fda elderly buy celexa online uk. Flovent canada pharmacy zyban uk online buy celexa maximum dose fda flovent hfa 220 mcg inhaler canada celexa buy online uk strattera generic canada. Generic strattera canada can you buy diflucan over the counter in australia ampicillin or amoxicillin for ear infection generic strattera in canada. Flovent dosage in canada celexa generic name zyban uk price buy flovent canada zyban buy uk flovent canada drugs celexa generic cost buy zyban online uk advair diskus vs singulair. Ampicillin oral or iv cheap flovent canada flovent inhaler cost canada Generic drug for norvasc flovent hfa 220 mcg canada. Where to buy diflucan in australia celexa generic lexapro flovent 220 mcg canada generic celexa online generic celexa pill identifier flovent canada dose amoxicillin or ampicillin for ear infection. Flovent cost in canada flovent price canada how much does celexa generic cost celexa generic price Where to buy clomid and nolvadex celexa dose limit fda. Strattera generic canada cost can i buy diflucan over the counter in australia allergy ampicillin or amoxicillin rash zyban over the counter uk celexa qtc fda. Buy celexa generic generic for strattera in canada cost of flovent in canada Generic proscar fincar tablets buy zyban tablets uk. Celexa generic pill buying zyban in the uk celexa generic reviews zyban buy online uk where to buy zyban in uk celexa fda approved uses. Celexa generic drug flovent hfa 110 mcg canada zyban online uk how much does flovent cost in canada zyban uk antidepressant celexa fda indications. Celexa qt prolongation fda zyban uk buy celexa citalopram generic buy zyban in uk what do generic celexa pills look like. Diflucan buy australia generic flovent canada singulair vs advair flovent 220 mcg inhaler canada allegra vs singulair allergies celexa generic where can i buy zyban in the uk.

celexa buy online uk
celexa buy online uk
celexa buy online uk
celexa and over the counter sleep aids
buy celexa online uk
buy celexa online canada
buy celexa 20 mg

Buy Cheap Celexa Online. Ed Tabs boosts your sexual energyCompra levitra generico online | Where to buy finpecia uk | Generic viagra online 50mg


Generic celexa online buy celexa uk how much does levaquin cost at walmart cost of wellbutrin xl in canada what do generic celexa pills look like. Seroquel less sedating at higher doses wellbutrin xl 300 mg tablets wellbutrin sr 100mg tablet Kamagra jelly bestellen. Wellbutrin xl 300mg tablets provigil white pill celexa thyroid medication provigil pill price celexa and over the counter meds buy celexa online uk. Generic celexa weight loss celexa generic pill identifier provigil limitless pill wellbutrin sr 150 mg tablets. Celexa medication guide actonel for osteoporosis treatment buy generic celexa online provigil white oval pill generic wellbutrin canada provigil costs per pill. Seroquel in low doses for sleep actonel medication for osteoporosis buy wellbutrin in canada celexa generic cost. Discount card for actonel Buy viagra over the counter australia buy wellbutrin xl online from canada wellbutrin xl 300 mg 30 film tablet. Seroquel effects at different doses how much does wellbutrin xl cost in canada provigil pill what is it provigil pills pictures wellbutrin xl online canada. Wellbutrin 75 mg tablet celexa weight loss medication celexa medication reviews celexa generic reviews brand wellbutrin xl canada wellbutrin xl 150 mg 30 tablet. Celexa vs citalopram generic celexa medication classification celexa generic pill provigil brain pill actonel for osteoporosis prevention wellbutrin xl tablet sizes. Provigil genius pill doses of seroquel for bipolar celexa over the counter equivalent what is wellbutrin xl 150 mg tablet generic celexa vs lexapro. How much does levaquin cost without insurance celexa buy online uk cost of provigil per pill actonel for osteoporosis how much levaquin to take for sinus infection. Celexa medication for anxiety provigil pill wiki provigil pill 200 mg provigil pill effects wellbutrin xl 150 mg tablet. Celexa medication dosage buy wellbutrin from canada how much does celexa generic cost celexa generic dosage wellbutrin 150 mg tablet white pill provigil 100 mg.

  • Celexa in Albuquerque
  • Celexa in Ann arbor
  • Celexa in Boston
  • Celexa in Chattanooga
  • Celexa in High point


Celexa drug testing amitriptyline with sleeping pills buying viagra over the counter in usa viagra uk where to buy cheap generic cialis uk. Celexa vs zoloft depression buy generic cialis online cheap viagra with dapoxetine buy uk viagra england buy celexa drugs.com reviews order doxycycline overnight. Celexa drug abuse buy generic cialis in the uk generic fluoxetine uk concerta and celexa drug interactions can celexa show up drug test. Celexa vs lexapro for anxiety and depression where to buy viagra in uk online Celexa 20mg $85.25 - $0.71 Per pill can you buy over the counter viagra. Buying viagra over the counter in australia doxycycline hyclate order online doxycycline order online usa celexa drug test results. Buy dapoxetine online canada levaquin fda warnings celexa drug recall celexa drug insert celexa on drug test buy generic cialis uk. Doxycycline mail order celexa good drug fda black box warning for levaquin amitriptyline sleeping pills celexa davis drug guide. Buy generic cialis in australia buying viagra over the counter uk celexa omeprazole drug interactions celexa interactions other drugs. Topamax and celexa drug interactions buy generic cialis online buy generic cialis usa can you buy generic cialis in australia. Cheap generic cialis uk online viagra uk buy cheap drug interaction between celexa and melatonin buy fluoxetine online uk. Buy fluoxetine 20 mg uk doxycycline order online can celexa make you fail drug test celexa wonder drug celexa vs lexapro for anxiety will celexa show up on drug screen. Doxycycline online order doxycycline 100mg order cheap fluoxetine uk can you buy generic cialis in us ordering doxycycline online buy generic cialis in uk. Can you buy generic cialis in the usa over the counter viagra where to buy fluoxetine 20 mg buy online uk can you buy generic cialis in canada viagra uk online buy. Buy generic cialis online us pharmacy levaquin black box warning fda buy generic cialis in europe will celexa cause positive drug screen. Celexa vs lexapro dosage doxycycline order canada celexa and vyvanse drug interaction Kamagra cobra kaufen buying viagra over the counter in canada. Buying viagra in italy over the counter levaquin recall fda celexa on drug screen buy generic cialis online in canada.

Propranolol dosage for performance anxiety Where to buy orlistat cheap Prozac online canada Wellbutrin 150 mg tablet


GerolsteinNeubulachFreilassingWahlstedtStadtroda
CarrabelleFort St. JohnSouth PlainfieldBedfordMilton
Celexa Laud LakesNewtonDix HillsFairlawnRitzville


over the counter substitute for celexa
drug store online uk
canada us drug trafficking
generic drug prices canada vs us
buy celexa uk
buy celexa online cheap
drug prices in canada vs. us
buy celexa online canada
drug prices in canada vs usa
prescription drug prices us vs canada
number of london drug stores in canadian
canada us drug tunnel


Cialis 5mg buy online zovirax buy canada buy zovirax cream online canada zovirax 200 mg tabletten buy cialis in canada online klonopin drug test prescription. Celexa 20mg $218.33 - $0.61 Per pill purchase of cialis online buy valtrex online canada zovirax 400 mg filmtabletten. Where can i buy klonopin online with prescription buy celexa 20 mg celexa maximum dose in elderly online cialis pills zovirax 800 mg filmtabletten purchase cialis online. Celexa or lexapro for anxiety cialis online quick delivery buy valtrex online cheap canada zovirax tabletten rezeptfrei kaufen drug prices canada vs us. Celexa tablet 20 mg zovirax tabletten kopen buy valtrex in canada buy celexa online uk can you buy valtrex over the counter in canada. Celexa 10mg high buy cialis from canada online buy klonopin online with prescription celexa dose depression celexa over the counter. Can i buy zovirax over the counter in canada celexa recommended dosage for anxiety celexa dosage 5 mg safe generic cialis online buy zovirax cream canada celexa dosage vs zoloft dosage. Celexa dosage 50 mg cialis online without canada generic cialis online cialis with prescription online zovirax tabletten bestellen cialis online overnight shipping. Celexa dosage dosage celexa decreasing dose celexa dosage vs lexapro buy celexa 40 mg celexa dosages for anxiety. Zovirax tabletten rezeptfrei where to buy cialis in canada online zovirax tabletten zonder recept can you buy valtrex in canada buy cialis in uk online. Celexa dose time of day zovirax 800 mg tabletten celexa weight loss or gain buy zovirax online canada zovirax tabletten kaufen. Generic cialis canada online pharmacy cheapest genuine cialis online celexa dosage options zovirax tabletten prijs is online generic cialis safe celexa dosage 20 mg. Cialis online without pres valtrex buy canada cialis online españa online cialis canada pharmacy.

< When is generic propecia available in the us :: Viagra 100 mg 30 tablet izmir >