til forsiden.

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

opdateret 14.04.05

4. årgang

Semesterplan hold 2104

 

Oversigt:

august

september

oktober

november

december

 

januar

februar

marts 

april

maj

 

 

August

 

19-08-2004    Holdundervisning 2 lektioner

Introduktion til Almen Didaktik en gang til!

Aftaler om semesterplan

 

26-08-2004    Holdundervisning 4 lektioner

Den kategoriale dannelsesteori, et samlet teoretisk didaktisk koncept

Oplæg til studiearbejde / deltagelsespligt

Undervisningen veksler mellem oplæg og mindre øvelser. 

 

Litteratur:

 • Graf, Stefan Ting og K. Skovmand (red.): Fylde og form – Wolfgang Klafki i teori og praksis, Klim 2004. Her i 11 - 84 Introduktion til teorien + s. 89 - 108 et konkret forløb

Den sidste lektion er en introduktion til det følgende studiegruppearbejde, der udgør holdets deltagelsespligt i semestret. 

 

Som forberedelse bedes I læse selve opgaven på vedlagte link:

 

Litteratur:

 

September

 

02-09-2004   Mulighed for at mødes i studiegrupperne - selvstændigt studiegruppearbejde

 

09-09-2004   Studieuge ingen undervisning

 

16-09-2004   Vejledning af studiegrupper 4 lektioner

Plan for vejledning 

 

kl. 12.20  Stig, Morten og Thomas

kl. 13.00 Andreas, Ulla og Malene

kl. 13.45 Louise, Susanne og Janne

kl. 14.25 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

kl. 15.05 Lene, Mia og Christina 

 

23-09-2004  Vejledning af studiegrupper 4 lektioner

Plan for vejledning 

 

kl. 12.20  Lene, Mia og Christina 

kl. 13.00 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

kl. 13.45 Louise, Susanne og Janne

kl. 14.25 Andreas, Ulla og Malene

kl. 15.05 Stig, Morten og Thomas

 

30-09-2004   Holdundervisning 4 lektioner

 

Fremlæggelser

Fremlæggelserne vil blive en kombination af gruppernes skriftlige produkter, der ligger som et fælles grundlag, et kort oplæg fra gruppen, en noget større kritisk kommentar fra mig, der former sig som egentlig undervisning, der inddrager teoretisk perspektivering. Forud for hver fremlæggelse ligger der således som grundlag for jeres forberedelse:

 • Et skriftligt oplæg fra gruppen

 • En skriftlig kommentar fra mig med anvisning af teoretiske tilknytning til såvel den kategoriale dannelsesteori som den litteratur, vi har arbejdet med de sidste to år i almen didaktik.

Plan for fremlæggelserne 

12.20:Lene, Mia, Maria og Christina 

13.20:Stig, Morten og Thomas

 

Oktober

 

07-10-2004   Holdundervisning 4 lektioner

 

Fortsatte fremlæggelser

 

Plan for fremlæggelserne 

12.20: Charlotte, Jane, Martin og Mathias

13.20: Louise, Susanne og Janne

14.20: Andreas, Ulla og Malene

 

Afslutning og evaluering af 1. forløb. 

Aftaler for den videre planlægning. 

 

14-10-2004                      Efterårsferie

Uge 43 - 44                     Praktik

 

November

 

Uge 45 - 47                    Praktik

 

Mål for forløbet frem til jul:

 • at reflektere konkrete praktikerfaringer, dvs sammenholde plan med virkelighed.

 • at arbejde analytisk med didaktisk teori som grundlag for at udvikle praksis

 • at øve didaktisk analyse gennem konkrete planer.

 

25-11-2004   Holdundervisning 3 lektioner

 

Praktikrefleksioner

Didaktik og kritisk analyse af undervisning med henblik på at udvikle og ændre praksis.

 

Oplæg og mindre øvelse.

 

 

December

 

02-12-2004   Ikke undervisning

Eftermiddagen reserveret til arbejde i praktikgrupperne med kritisk analyse af praktikforløb. 

Oplæg til kritisk analyse findes under bilag.

 

09-12-2004   Holdundervisning 3 lektioner

Praktikgrupperne fremlægger deres kritiske analyse. 

 

Plan:

12.30 Stig, Morten og Thomas

12.55. Andreas, Ulla og Malene

13.25 Louise, Susanne og Janne

13.50 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

14.15 Lene, Mia, Christina og Timea

14.30 Opsamling og plan for resten af undervisningen

 

 

 

 

Regnskab:

lektioner brugt: 22

vejledning: 8

 

til rest: 16 lektioner

 

 

 

Januar

 

Se bemærkninger til semesterplanen her

 

I forårssemesteret er der mulighed for vejledning i forbindelse 

det selvstuderede område. Rammen for vejledning er ca. 1 time pr. studerende. 

 

Det er angivet i semesterplanen, hvornår disse vejledninger kan finde sted.

 

06-01-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

 

Læreroplæg om det selvstændigt studerede område i almen

didaktik. Krav, rammer og eksempel på Undervisningsplan og indkredsning af teoretiske didaktiske og metodiske problemstillinger.

 

Litteratur: Genlæs: 

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 - 77

 

Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

Fra fagets studieordning: 

 • Målovervejelser, indholdsvalg og indholdets organisering.

 • Fagligheds- og tværfaglighedsopfattelser og forestillinger om vekselvirkning mellem arbejde i faglige og tværgående strukturer.

 • Undervisnings-, arbejds- og erkendelsesformer herunder den praktisk/musiske dimension.

 • Undervisningens differentiering.

 • Evaluering af undervisnings- og læringsaktiviteter.

 • Elevens position.

 • Lærersamarbejde om planlægning og tilrettelæggelse af undervisning.

13-01-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55 

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

14.00 - 14.30 Lene og Christina

Den almene didaktik - videnskab og håndværk. 

Undervisningen repeterer og uddyber videnskabelige forståelser af faget didaktik. Grundspørgsmålet er hvordan didaktik forstås, både som videnskabsfag og som et væsentligt fundament i lærerens virksomhed. 

Litteratur:

Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, side 14 - 29

 

Læs eventuelt: 

Nielsen, Niels Grønbæk: Fag, praktik og pædagogik - læreruddannelsens treklang, Kvan nr. 70, november 2004


20-01-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

Konstruktivisme - undervisning og læring

Hvad er undervisning og hvad er læring? Hvilke erkendelsesteoretiske positioner har der været og hvilke gør sig til aktuelt? Nogle fag hævder, at den konstruktivistiske erkendelse kan lægges direkte til grund for tolkninger af skolelovens § 13 og 18. Kan den det?

Litteratur:

Rasmussen, Jens: Konstruktivisme og fænomenologi - hvad har de til fælles, og hvori

adskiller de sig fra hinanden, i: Rasmussen, J: Konstruktivistiske bidrag, Unge pædagoger 2004

 

genlæs fra pædagogik:

Rasmussen, Jens: Autonomi i det refleksivt moderne, kapitel 4 i: Jens Rasmussen, Socialisering og læring i det refleksivt moderne, Unge pædagoger 1996

 


27-01-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

Politisk - demokratisk dannelse

 

Dannelsesbegrebet udlægges her i forståelsen som udvikling af den demokratiske samfundsborger. Hvad ligger der i dette dannelsessyn? Det hævdes, at folkeskolens formål - der snart har 30 år på bagen - bør læses som demokratisk dannelse. Holder det?

 

Litteratur:

Clomiphene is a non-steroidal fertility medicine. It causes the pituitary gland to release hormones needed to stimulate ovulation (the release of an egg from the ovary). Clomiphene is used to cause ovulation in women with certain medical conditions (such as polycystic ovary syndrome) that prevent naturally occurring ovulation. Clomiphene may also be used for purposes not listed in this medication guide.

Clomiphene 30 20mg - $148 Per pill
Clomiphene 60 20mg - $251 Per pillTrossingenDallasReidsvilleParsonsfieldRisonIron RiverRockwallHutchinsonClomiphene Healdsburg


Lisinopril 10 mg white pill buy viagra online from usa which drug is better cialis or viagra what does lisinopril pills do. Buy viagra online usa overnight delivery where to buy cialis in store lisinopril yellow pill cialis online drugstore where to buy cialis in mexico. Clomiphene citrate 50 mg buy online can i buy cialis from canada buy cialis shoppers drug mart how can you buy real viagra online in usa. Lisinopril 40 mg pill where to buy cialis in miami can you buy viagra online in the usa lisinopril 10 mg pill buy pfizer viagra online usa. Buy clomiphene citrate 100mg where to buy cialis in france clomiphene price canada where to buy antabuse canada price of clomiphene. Clomiphene or tamoxifen for pct buy cialis in france canadian drugs cialis buy viagra sildenafil online usa. Price of clomiphene citrate buy female cialis pills cialis drug warnings clomiphene 50mg price buy clomiphene citrate 50 mg online. Can i buy cialis in mexico where can i buy antabuse in the uk clomiphene price australia antabuse where to buy can you buy cialis in stores. Lisinopril hctz blue pill maxalt from canadian pharmacy buy viagra online in usa clomiphene citrate tablets price. Where can i buy viagra online in the usa where to buy cialis in uk lisinopril weight loss pills where can i buy antabuse online. Buy real viagra online usa price for clomiphene buy cialis from canada online where can i buy antabuse tablets price of cialis drug clomiphene or letrozole. Lisinopril what pill looks like which drug is better viagra or cialis cialis like drugs buy real viagra levitra cialis online edrugstore.md. Clomiphene citrate 50 mg tablets price price for clomiphene citrate can i buy cialis over the counter in mexico. Cialis rx drugs buy cialis in canada online clomiphene citrate or letrozole what are lisinopril pills for maxalt online pharmacy. Where to buy antabuse in australia lisinopril 5 mg pill can i buy cialis in canada clomiphene pills cost. Clomiphene citrate order online where to buy viagra online us Propecia generic usa Where to buy finpecia uk buy viagra online us. Clomiphene price buy viagra online in the usa lisinopril 10 mg blue pill clomiphene citrate price canada can you buy cialis in france buy clomiphene citrate 50 mg. Buy clomiphene 50mg Clomiphene 1 Bottle X Pills - 37.5mg Per pill cialis drugs online cialis reviews drugs.com clomiphene citrate 50mg tablets price. What is lisinopril pills for clomiphene citrate 50 mg price lisinopril hctz water pill.

 • clomiphene online australia
 • clomiphene dosage for pct
 • clomiphene dosage for hypogonadism
 • clomiphene citrate dosage for gynecomastia
 • clomiphene citrate dosage for female infertility
 • buy clomiphene australia


Clomiphene Pills Order. Ed Tabs boosts your sexual energyCialis 5mg best price uk | Order generic flagyl | Xenical tablets buy online


Clomiphene citrate for sale uk sildenafil and dapoxetine tablets arrested for ordering viagra online buy synthroid online australia. Dapoxetine tablets price in india Propecia order online buy clomiphene uk clomiphene online order estrace tablets ivf price of dapoxetine tablets penalty for ordering viagra online. Cymbalta prescription prices price of dapoxetine tablets in india zyban order online estrace tablets price clomiphene buy online uk estrace estradiol tablets. Dapoxetine sildenafil tablets thrilpil buy clomiphene citrate online uk estrace 0.5 mg tablet dapoxetine tablets dosage. Ordering generic viagra online dapoxetine and sildenafil tablets kutub 30 x estrace tablets reviews clomiphene citrate price uk buy clomiphene citrate in the uk. Estrace 1mg tablets estrace tablets for ivf estrace 2mg tablets ivf estrace tablets for fet dapoxetine tablets uses. Clomiphene citrate dosage for pct dapoxetine and sildenafil tablets effects super p force 160 mg tablets - sildenafil & dapoxetine. Tablet dapoxetine uses dapoxetine tablets online in india buy clomiphene in new zealand clomiphene pills order dapoxetine tablets 60 mg. Order zyban online canada buy synthroid 200 mcg buy clomiphene in canada buy synthroid 100 mcg estrace tablets for iui buy synthroid 150 mcg online clomiphene citrate order online. Clomiphene online order uses of dapoxetine tablets dapoxetine 60 mg tablets Clomiphene 100mg $55.49 - $0.62 Per pill estrace 2mg tablets for ivf buy synthroid generic. Estrace tablets benefits ordering viagra from canada dapoxetine tablets uk dapoxetine 60 mg tablets in india estrace tablets fertility ordering viagra online in canada. Estrace tablets uk dapoxetine hydrochloride tablets uses clomiphene price uk.

 • Clomiphene in Colo.
 • Clomiphene in Cedar rapids
 • Clomiphene in Trail


Clomiphene buy online amoxicillin 500 mg order online accutane buy cheap buy doxycycline monohydrate online ventolin hfa price buy doxycycline online nz. Buy clomiphene nz buy doxycycline pills online cheap accutane for sale tamoxifen drug nutrient interactions. Buy clomiphene citrate 50 mg online tamoxifen interactions with other drugs clomiphene citrate male infertility dose. Buy generic doxycycline online clomiphene pct dosage clomiphene dosage for pcos tamoxifen drug mechanism of action price for ventolin hfa inhaler. Clomiphene 1mg $82.31 - $0.69 Per pill buy nizagara 100 buy clomiphene online clomiphene dosage for hypogonadism. Tamoxifen and depression drug interactions in breast cancer buy doxycycline online usa buy doxycycline online us. Buy doxycycline online in australia ventolin hfa inhaler cost buy clomiphene online safe amoxicillin ordering. Generic levitra canada pharmacy price for a ventolin inhaler buy nizagara australia buy clomiphene online cheap. Tamoxifen drug tamoxifen drug test buy doxycycline online for chlamydia amoxicillin order online uk clomiphene citrate liquid dosage clomiphene citrate buy online uk. Buy nizagara pills dose of clomiphene citrate in male infertility is tamoxifen a generic drug tamoxifen and fluoxetine drug interaction. Ventolin 90 mcg inhaler price why is the drug tamoxifen used to treat some types of breast cancer cheapest price for ventolin inhaler. Buy clomiphene citrate tablets where to buy cheap accutane clomiphene citrate buy online tamoxifen drug label ordering amoxicillin online ventolin diskus cost canada. Clomiphene citrate 50 mg buy online tamoxifen drug interactions generic accutane cheap buy nizagara online uk Neurontin cost uk buy doxycycline tablets online. Buy doxycycline online uk accutane cheap online tamoxifen drug interactions lexapro ventolin inhaler price us online amoxicillin order. Dose of clomiphene citrate for ovulation induction tamoxifen drug interactions antidepressants ventolin hfa retail price. Clomiphene dosage in males clomiphene dose infertility buy doxycycline 100mg online uk clomiphene dosage for ovulation induction clomiphene citrate tablets dosage. Buy doxycycline online canada price ventolin inhaler us clomiphene citrate dosage for gynecomastia.

How much does lexapro cost in ireland Hoodia samen kaufen Prescription drug prices us vs canada Flagyl to buy online uk Viagra nz online order Lisinopril order online no pres needed Farmacia online metformina


Port AlberniGympiePrince RupertNambourToowoomba
PoseyvilleFreeportEast DerryAndoverCimarron
LintonManhattan BeachHaddonfieldSanjoseSpring Valley


generic valtrex canada pharmacy
generic viagra canada online pharmacy
buy clomiphene nz
generic pharmacy price
generic pharmacy franchise cost
clomiphene citrate buy online australia
buy clomiphene in new zealand
good price pharmacy warehouse online
generics pharmacy franchise price
buy clomiphene citrate nz


Viagra generica precio clomid online cheap viagra generic form buy tretinoin microsphere gel 0.1 clomiphene dosage for pct where can i buy clomiphene pills. Clomid rezeptfrei online bestellen buy kinerase tretinoin clomiphene tablets buy buy clomiphene citrate in usa. Valtrex generic coupons buy prescription tretinoin viagra generic substitute clomid online europe viagra generic dosage. Viagra generica españa buspar vs xanax anxiety keppra dosage emedicine buspar vs xanax high clomiphene pills cost. Clomid online kaufen ohne rezept buy tretinoin in spain viagra generic free shipping buy clomiphene citrate canada online pharmacy clomid uk. Buspar vs lexapro for anxiety clomiphene buy clomid online ireland online clomid prescription clomid online usa clomid online fast delivery. Viagra generic safety buy clomiphene citrate buy tretinoin in mexico viagra generic sildenafil buspar vs celexa anxiety. Tretinoin lotion buy viagra generic australia keppra medicine uses buspar vs zoloft viagra generic pfizer buspar vs xanax bars. Buy tretinoin in australia buy clomiphene citrate 50 mg clomid online comprar clomid online en españa buy clomiphene citrate in the uk. Clomiphene or letrozole viagra generic fildena can you buy clomiphene over the counter buy tretinoin in canada tretinoin buy in usa clomiphene citrate buy online australia. Clomid rx online viagra generic pills buspar vs xanax xr buy clomiphene 50mg comprar viagra generico viagra generic from canada. Viagra generic for sale online rezept clomid keppra medicine price in india viagra generics online where to buy clomiphene and gonadotropins Clomiphene 100mcg $54.26 - $0.9 Per pill. Clomid online bestellen ohne rezept buy tretinoin from canada buy clomiphene citrate australia order clomid online uk viagra generic alternative. Buy tretinoin 0.05 uk buy tretinoin in uk clomid online pharmacy uk buspar vs xanax buspar vs xanax forums buy tretinoin ireland. Viagra generics names keppra medicine interactions clomiphene or tamoxifen for pct clomiphene citrate or letrozole buy avita tretinoin cream buspar 15 mg vs xanax. Clomid online australia buspar vs klonopin anxiety buy clomiphene citrate australia buy clomiphene citrate australia buy airol tretinoin. Buy clomiphene australia generic viagra canada pharmacy clomiphene buy online buy tretinoin australia buy clomiphene online safe. Clomid online pharmacy weddings online clomid buy clomiphene citrate uk buspar vs zoloft for anxiety.

< Existe generico do cialis no brasil :: Generic proscar online >

Holmgaard Lauersen, Martin: Wolfgang Klafkis nøgleproblemer - et didaktisk udgangspunkt, UNGE PÆDAGOGER nr. 6 2002

 

Hellesnæs, Jon: Socialisering og teknokrati, Gyldendal, Kbh 1976, s. 13 - 27

 

Henriksen, Holger: Politisk dannelse i: Henriksen, Holger: Samtalens mulighed, Henriksens forlag

1999

 

Schnack, Karsten: Handlekompetence og politisk dannelse, i: Jensen, Bjarne Brun, K. Schnack: Handlekompetence som didaktiks begreb, DLH 1993

 

 

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, s. 39 - 55 og side 433 - 439

 

Hermann, Stefan: Folkeskolen i individualiseringens malstrømme, UNGE PÆDAGOGER nr. 3 - 4 /2003

 

Krejsler, John: Når pædagogikken iscenesættes som selvbestemmelse, UNGE PÆDAGOGER nr. 3 - 4 /2003 

 

Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken i Danmark i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

 

Februar

 

Uge 7 og 8 er afsat til redigering af Bacheloropgaven

 

Marts
 

03-03-2005 Vejledning  12.20 - 15.00  - plan følger

 

10-03-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 - 14.30: Andreas Hornshøj Iljkær

14.30 - 15.00: Susanne

 
 

Fag, faglighed, vidensformer og dannelse

 

Hvad er i grunden faglighed? Kan man tale om at "styrke" faglighed og hvis, hvordan måler man så, om det er blevet styrket?

 

Litteratur:

Lauersen, Per Fibæk: Didaktik og kognition, Gyldendal 1999, kapitel 8

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, Afsnit 3, side 235 -293

 

Schnack, Karsten: Faglighed, undervisning og almen dannelse i: Kristensen, Hans Jørgen og K. Schnack (red.):Faglighed, undervisning og almen dannelse, Gyldendal 2000 (KOPI)

 


17-03-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 Mia og Mathias

14.30 Martin Pronto

15.00 Morten og Thomas

 

 

Undervisningens rammer

 

Hvilken betydning har alt det "uden om" undervisningen?

 

Litteratur:

Nogle almene principper for gode læringsmiljøer, Hans Henrik Knoop, Unge Pædagoger nr. 5 - 2004

 

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, side 340 - 357

 

Krogh-Jespersen, Kirsten, Undervisningsdifferentiering, Unge Pædagoger 1/1999

 
 

31-03-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 Ulla

 

Udvalgte eksempler på undervisningsplaner analyseres med valgte perspektiver fra undervisningen. 

 

 

 

April

 

07-04-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

Vejledning:

14.00 Louise, Janne

14.30 Jane, Charlotte

15.00 Lene, Christina

15.30 Thomas og Morten

 

 

Oplæg om dannelsesbegrebet

 

 

Uge 16 og 17 er afsat til opgaveskrivning. 

 

Vejledning:

Tirsdag d. 19.04.05 kl. 8.15 - 15.00

10.30 Lene, Christina

11.15 Mathias Mia

12.30 Jane Charlotte

13.15 Morten Thomas

14.00 Susanne

14.30 Louise Janne

15.15 Martin

 

 

 

maj

12-05-2005  Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Spørgsmål om eksamen i almen didaktik.