til forsiden.

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

opdateret 14.04.05

4. årgang

Semesterplan hold 2104

 

Oversigt:

august

september

oktober

november

december

 

januar

februar

marts 

april

maj

 

 

August

 

19-08-2004    Holdundervisning 2 lektioner

Introduktion til Almen Didaktik en gang til!

Aftaler om semesterplan

 

26-08-2004    Holdundervisning 4 lektioner

Den kategoriale dannelsesteori, et samlet teoretisk didaktisk koncept

Oplæg til studiearbejde / deltagelsespligt

Undervisningen veksler mellem oplæg og mindre øvelser. 

 

Litteratur:

 • Graf, Stefan Ting og K. Skovmand (red.): Fylde og form – Wolfgang Klafki i teori og praksis, Klim 2004. Her i 11 - 84 Introduktion til teorien + s. 89 - 108 et konkret forløb

Den sidste lektion er en introduktion til det følgende studiegruppearbejde, der udgør holdets deltagelsespligt i semestret. 

 

Som forberedelse bedes I læse selve opgaven på vedlagte link:

 

Litteratur:

 

September

 

02-09-2004   Mulighed for at mødes i studiegrupperne - selvstændigt studiegruppearbejde

 

09-09-2004   Studieuge ingen undervisning

 

16-09-2004   Vejledning af studiegrupper 4 lektioner

Plan for vejledning 

 

kl. 12.20  Stig, Morten og Thomas

kl. 13.00 Andreas, Ulla og Malene

kl. 13.45 Louise, Susanne og Janne

kl. 14.25 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

kl. 15.05 Lene, Mia og Christina 

 

23-09-2004  Vejledning af studiegrupper 4 lektioner

Plan for vejledning 

 

kl. 12.20  Lene, Mia og Christina 

kl. 13.00 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

kl. 13.45 Louise, Susanne og Janne

kl. 14.25 Andreas, Ulla og Malene

kl. 15.05 Stig, Morten og Thomas

 

30-09-2004   Holdundervisning 4 lektioner

 

Fremlæggelser

Fremlæggelserne vil blive en kombination af gruppernes skriftlige produkter, der ligger som et fælles grundlag, et kort oplæg fra gruppen, en noget større kritisk kommentar fra mig, der former sig som egentlig undervisning, der inddrager teoretisk perspektivering. Forud for hver fremlæggelse ligger der således som grundlag for jeres forberedelse:

 • Et skriftligt oplæg fra gruppen

 • En skriftlig kommentar fra mig med anvisning af teoretiske tilknytning til såvel den kategoriale dannelsesteori som den litteratur, vi har arbejdet med de sidste to år i almen didaktik.

Plan for fremlæggelserne 

12.20:Lene, Mia, Maria og Christina 

13.20:Stig, Morten og Thomas

 

Oktober

 

07-10-2004   Holdundervisning 4 lektioner

 

Fortsatte fremlæggelser

 

Plan for fremlæggelserne 

12.20: Charlotte, Jane, Martin og Mathias

13.20: Louise, Susanne og Janne

14.20: Andreas, Ulla og Malene

 

Afslutning og evaluering af 1. forløb. 

Aftaler for den videre planlægning. 

 

14-10-2004                      Efterårsferie

Uge 43 - 44                     Praktik

 

November

 

Uge 45 - 47                    Praktik

 

Mål for forløbet frem til jul:

 • at reflektere konkrete praktikerfaringer, dvs sammenholde plan med virkelighed.

 • at arbejde analytisk med didaktisk teori som grundlag for at udvikle praksis

 • at øve didaktisk analyse gennem konkrete planer.

 

25-11-2004   Holdundervisning 3 lektioner

 

Praktikrefleksioner

Didaktik og kritisk analyse af undervisning med henblik på at udvikle og ændre praksis.

 

Oplæg og mindre øvelse.

 

 

December

 

02-12-2004   Ikke undervisning

Eftermiddagen reserveret til arbejde i praktikgrupperne med kritisk analyse af praktikforløb. 

Oplæg til kritisk analyse findes under bilag.

 

09-12-2004   Holdundervisning 3 lektioner

Praktikgrupperne fremlægger deres kritiske analyse. 

 

Plan:

12.30 Stig, Morten og Thomas

12.55. Andreas, Ulla og Malene

13.25 Louise, Susanne og Janne

13.50 Charlotte, Jane, Martin og Mathias

14.15 Lene, Mia, Christina og Timea

14.30 Opsamling og plan for resten af undervisningen

 

 

 

 

Regnskab:

lektioner brugt: 22

vejledning: 8

 

til rest: 16 lektioner

 

 

 

Januar

 

Se bemærkninger til semesterplanen her

 

I forårssemesteret er der mulighed for vejledning i forbindelse 

det selvstuderede område. Rammen for vejledning er ca. 1 time pr. studerende. 

 

Det er angivet i semesterplanen, hvornår disse vejledninger kan finde sted.

 

06-01-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

 

Læreroplæg om det selvstændigt studerede område i almen

didaktik. Krav, rammer og eksempel på Undervisningsplan og indkredsning af teoretiske didaktiske og metodiske problemstillinger.

 

Litteratur: Genlæs: 

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 - 77

 

Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

Fra fagets studieordning: 

 • Målovervejelser, indholdsvalg og indholdets organisering.

 • Fagligheds- og tværfaglighedsopfattelser og forestillinger om vekselvirkning mellem arbejde i faglige og tværgående strukturer.

 • Undervisnings-, arbejds- og erkendelsesformer herunder den praktisk/musiske dimension.

 • Undervisningens differentiering.

 • Evaluering af undervisnings- og læringsaktiviteter.

 • Elevens position.

 • Lærersamarbejde om planlægning og tilrettelæggelse af undervisning.

13-01-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55 

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

14.00 - 14.30 Lene og Christina

Den almene didaktik - videnskab og håndværk. 

Undervisningen repeterer og uddyber videnskabelige forståelser af faget didaktik. Grundspørgsmålet er hvordan didaktik forstås, både som videnskabsfag og som et væsentligt fundament i lærerens virksomhed. 

Litteratur:

Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, side 14 - 29

 

Læs eventuelt: 

Nielsen, Niels Grønbæk: Fag, praktik og pædagogik - læreruddannelsens treklang, Kvan nr. 70, november 2004


20-01-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

Konstruktivisme - undervisning og læring

Hvad er undervisning og hvad er læring? Hvilke erkendelsesteoretiske positioner har der været og hvilke gør sig til aktuelt? Nogle fag hævder, at den konstruktivistiske erkendelse kan lægges direkte til grund for tolkninger af skolelovens § 13 og 18. Kan den det?

Litteratur:

Rasmussen, Jens: Konstruktivisme og fænomenologi - hvad har de til fælles, og hvori

adskiller de sig fra hinanden, i: Rasmussen, J: Konstruktivistiske bidrag, Unge pædagoger 2004

 

genlæs fra pædagogik:

Rasmussen, Jens: Autonomi i det refleksivt moderne, kapitel 4 i: Jens Rasmussen, Socialisering og læring i det refleksivt moderne, Unge pædagoger 1996

 


27-01-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

Politisk - demokratisk dannelse

 

Dannelsesbegrebet udlægges her i forståelsen som udvikling af den demokratiske samfundsborger. Hvad ligger der i dette dannelsessyn? Det hævdes, at folkeskolens formål - der snart har 30 år på bagen - bør læses som demokratisk dannelse. Holder det?

 

Litteratur:

Flagyl ER is used for treating certain bacterial infections of the vagina (bacterial vaginosis).

Flagyl er $0.44 - pills Per pill
Flagyl er $0.6 - pills Per pill
Flagyl er $0.68 - pills Per pillFredericktownFlagyl GrotonGlencoeGreenvaleRockinghamLand O LakesWyomissingFlagyl Goose LakeBlawnox


Buying viagra locally buy flagyl tablets uk tricor generic price buying viagra toronto buying viagra direct from pfizer buying viagra cheap where can i get flagyl pills. Flagyl pills online cheap flagyl pills buying viagra germany buying generic viagra online viagra generic price canada venta de viagra generico en mexico. Buying viagra cozumel buying viagra from canada how much does a wellbutrin prescription cost buy flagyl in the uk venta de viagra generico online. How much wellbutrin is needed for weight loss cheapest viagra generic cost for lamisil prescription tricor tablets generic. Where can you buy viagra the cheapest generic viagra lamisil prescription or over the counter tricor fenofibrate generic buying viagra japan. Buying viagra from canada online can you buy flagyl over the counter uk tricor generic buying generic viagra buying viagra tablets lamisil prescription dosage. Buy flagyl online cheap viagra generico online spedizione rapida flagyl uk buy online how much does wellbutrin cost without insurance how much does wellbutrin cost at walmart. Wellbutrin weight loss how much lamisil prescription cost how much does wellbutrin raise blood pressure how much does wellbutrin cost with insurance. How much does wellbutrin xl cost without insurance generic flagyl 200mg generic drug tricor 145 mg viagra generico venda online portugal best prices generic viagra. How much does brand name wellbutrin xl cost tricor 48 mg generic buying viagra london viagra generico venda online. Flagyl to buy in uk lamisil prescription for toenail fungus buying viagra nz venta de viagra generico en lima venta de viagra generico en españa. Buying viagra from mexico where can i buy flagyl in uk viagra prices generic buying viagra sydney buying viagra spain how much does wellbutrin cost at walgreens. Buy flagyl pills viagra cost generic buy generic tricor flagyl 500 mg 4 pills how much does generic wellbutrin xl cost without insurance. How much does wellbutrin xl cost in canada tricor generic cost how much wellbutrin do you take to quit smoking. Silagra online italia where do you buy viagra flagyl 400 mg pills lamisil prescription online Where to buy viagra in sydney flagyl dosage 4 pills buying viagra nyc. How much wellbutrin to take for weight loss viagra canadian pharmacy generic how much wellbutrin for weight loss Generic viagra in usa tricor generic name silagra kaufen deutschland. How much does wellbutrin brand name cost flagyl 500 mg pills flagyl buy uk where to buy flagyl in uk viagra generico online miglior prezzo.

cheap generic flagyl
metronidazole generic for flagyl
generic of flagyl
generic flagyl 200mg
buy generic flagyl online
generic flagyl online
flagyl generic price

Cost Of Generic Flagyl. Ed Tabs boosts your sexual energyPurchase cialis online cheap | Generic tadalafil prescription drugs | Sildenafil citrate 100mg online


Bactrim and birth control for acne bactrim dose for urinary tract infections normal dose of bactrim for uti diflucan over the counter usa buying zithromax for chlamydia. Dosage of bactrim for strep throat bactrim dosage for mrsa abscess bactrim ds 800-160 for acne bactrim dosage for gonorrhea bactrim cream for acne weight loss with trazodone. Bactrim ds 800 mg for sinus infection bactrim dosing for complicated uti bactrim for liver transplant female viagra online order bactrim ds dosage for ear infection. Bactrim ds dosage for urinary tract infection Flagyl er $0.39 - pills Per pill bactrim dosage for tooth abscess hva er flagyl tabletter bactrim dose for mrsa. Bactrim dose for mrsa pneumonia dosage of bactrim for urinary tract infection uses of flagyl medicine generic isotretinoin online. Dose of bactrim for mrsa cellulitis flagyl medicine cost diflucan over the counter australia bactrim effective for uti. Bactrim dosage for 2 year old bactrim for urinary tract infections dosage price for bactrim ds flagyl tablet kullanımı flagyl 500 mg tablet price. Bactrim dosage for mrsa treatment bactrim dosage for 5 year old what is the dosage of bactrim for a urinary tract infection. Buy flagyl metronidazole 500mg where can i buy flagyl suspension buy liquid flagyl online flagyl tablet dosage. Bactrim forte dosage for gonorrhea buy flagyl tablets australia bactrim dosing for simple uti dosage for bactrim ds for sinus infection bactrim dose for male uti. Is bactrim effective for strep throat buy flagyl 400 mg online bactrim antibiotic dosage for uti bactrim dosage for 3 year old generic drug name for bactrim. Buy flagyl tablets flagyl tablets dose bactrim dose for strep throat cheap female viagra online bactrim dosage for preseptal cellulitis. Generic name for bactrim cream normal dosage for bactrim ds dosage of bactrim ds for urinary tract infection bactrim dose for 6 year old is there an over the counter equivalent to diflucan. Flagyl tablet news can i buy zithromax over the counter flagyl tablet 200 mg female viagra pills online flagyl 750 mg tablets. Generic names for bactrim ds female viagra online shopping bactrim dosage for diarrhea weight loss on trazodone dosage of bactrim for sinus infections. Zithromax to buy trazodone and weight loss flagyl tablet latest news is there an over the counter medicine for flagyl buy flagyl over the counter bactrim not effective for uti. Bactrim for uti over the counter bactrim ds 800 for kidney infection flagyl dog medicine bactrim dose for mrsa cellulitis bactrim dosage for adults. Bactrim ds dosage for sinus infection bactrim ds for uti dose bactrim 800 mg dosage for uti uses for the drug bactrim zithromax buy cheap flagyl tablet wikipedia. Flagyl tablet 2014 cheapest price for viagra online azithromycin zithromax buy flagyl 400 mg medicine flagyl tablets dogs buy flagyl metronidazole online. Does trazodone cause weight loss bactrim ds dosage for tooth infection.

 • Flagyl in Vernon
 • Flagyl in North okanagan
 • Flagyl in Lafayette


Medrol (pak) 4mg tablets in a dosepak medrol 16 mg tablete prospect buy flagyl 250 mg online Wo levitra rezeptfrei kaufen buy accutane online from canada medrol pak 4 milligram oral tablet. Buying viagra in kathmandu buy sildenafil citrate online canada doxycycline hyclate tablets doxt-s doxycycline hyclate tablet for acne. Buying viagra by phone what is doxycycline hyclate tablets buy accutane online in uk how much flagyl for bv buy accutane online canada accutane 20 mg buy online. Best place to buy sildenafil citrate online accutane 5 mg online buy flagyl online overnight buy accutane online 30mg how much does generic flagyl cost. Accutane isotretinoin buy online medrol oral tablet 16 mg information medrol 4mg tablet doxycycline hyclate with beta cyclodextrin tablets medrol (pak)oral tablet 4mg. Buy sildenafil citrate 50 mg accutane to buy online medrol dosepak 4 mg oral tablet buy flagyl suppositories online buy flagyl cream online buy flagyl online ireland. Buy flagyl 400 mg online medrol (pak)oral tablet 4 mg buy flagyl in us flagyl online usa accutane safe to buy online. Buy sildenafil citrate 100mg uk medrol dose pack 21 tablets doxycycline hyclate and lactic acid bacillus tablets buy liquid flagyl online buying viagra in nicaragua. How much flagyl for cats dilantin iv doses medrol 4mg tabletės n100 medrol tablets 16mg medrol tablets price sildenafil citrate tablets buy online. How much flagyl to treat bv medrol oral tablet 4 mg buy flagyl antibiotics online function of doxycycline hyclate tablets accutane buy online canada. Buy accutane online nz buy flagyl online fast delivery best place to buy sildenafil citrate where to buy accutane online uk buy sildenafil citrate australia. Cheapest sildenafil citrate online uk buy flagyl online usa accutane 40 mg online medrol 16 mg tabletta doxycycline hyclate extended release tablets. Buy accutane online yahoo answers buying viagra in melbourne buy flagyl online uk buy flagyl online canada buy sildenafil citrate 100mg online. Buy 20 mg accutane online buy accutane 20mg online Buy female viagra in australia buy flagyl 2g online buy real accutane online medrol oral tablet 4mg. Accutane pills online buy accutane pills online buy accutane canada online buy generic flagyl medrol 16mg tablets. Can you buy accutane online buying viagra in macau buy sildenafil citrate in canada medrol pak oral tablets dilantin available doses buy accutane online with prescription. Buy flagyl online usa buy generic flagyl online how much does flagyl cost at walgreens buying viagra in barcelona buying viagra in jb. Medrol tablets 4mg dilantin doses buying viagra in vancouver medrol 4 mg tabletta.

Amlodipine besylate 5mg tablets price Buy citalopram 10mg tablets Synthroid buy online uk Cymbalta discount card lilly Overstock drugstore free shipping code Tretinoin cream 0.05 to buy Buy retin a online canada I want to buy generic viagra Purchase sildenafil 100mg


Hervey BayKamloopsAlburyTom PriceEnderby
WilunaHervey BayBundabergKamloopsAdelaide
EisenachOestrich-WinkelPottensteinLeisnigFlagyl Wolgast


 1. drug store online shopping canada
 2. canada drugs online coupon code
 3. compare prescription drug prices canada
 4. generic flagyl cost
 5. generic for flagyl
 6. canada drugs online viagra
 7. canada prescription drug prices
 8. flagyl generic price
 9. flagyl generic brand
 10. prescription drug use in canada


Keflex nursing drug card tramadol citalopram drug interaction what is the drug classification for citalopram flonase target coupon. Flonase walgreens coupon drug keflex used treat citalopram hbr drug interactions citalopram ibuprofen drug interactions drug interactions citalopram and ibuprofen. Keflex drug rash keflex drug allergies flonase $4 coupon buy cheap flagyl citalopram (celexa) drug study silagra dosage drug interaction citalopram pseudoephedrine. Where to buy generic flagyl keflex interactions with other drugs citalopram hydrobromide drug classification. Where can i buy generic flagyl flonase walmart coupon citalopram drug abuse drug classification for citalopram flagyl over the counter medicine. Cheap generic flagyl cheapest flagyl online drug interaction citalopram and fluconazole uses of flagyl medicine keflex drug reaction. Buy cheap flagyl online over the counter medicine like clomid drug interaction between lansoprazole and citalopram flagyl medicine cost flonase coupon 2015. Flagyl price in uk citalopram is generic for what drug Strattera generic canada Online pharmacy viagra generic flagyl medicine used for. Flagyl medicine wiki citalopram weight loss drug flonase cvs coupon flagyl cheap online drug interactions between citalopram and azithromycin citalopram recreational drug use. Medicine flagyl 500 mg flonase coupon otc grapefruit drug interaction citalopram keflex 500 mg drug interactions flagyl cost uk is there an over the counter medicine for flagyl. Buy orlistat us citalopram drug interactions ibuprofen keflex drug wiki citalopram 20 mg drug information. Over the counter medicine for flagyl buy clomiphene citrate australia buy flagyl online cheap buy flagyl cheap flagyl 500 mg cost without insurance. Drug keflex 500mg flagyl cost australia keflex coumadin drug interactions what is the drug citalopram hbr used for buy clomiphene australia cheap flagyl online. Flonase allergy relief coupon clomid fertility medicine flagyl 250 mg cost keflex like drugs citalopram drug levels. Citalopram hydrobromide drug interactions drug interaction tramadol and citalopram citalopram reviews drugs.com. Keflex ibuprofen drug interactions is citalopram and celexa the same drug flagyl for cheap drug interactions ciprofloxacin citalopram citalopram maoi drug. Clomid medicine price flonase coupon printable flagyl 400 mg medicine.

< Viagra canada online :: Hay cialis generico en las farmacias españolas >

Holmgaard Lauersen, Martin: Wolfgang Klafkis nøgleproblemer - et didaktisk udgangspunkt, UNGE PÆDAGOGER nr. 6 2002

 

Hellesnæs, Jon: Socialisering og teknokrati, Gyldendal, Kbh 1976, s. 13 - 27

 

Henriksen, Holger: Politisk dannelse i: Henriksen, Holger: Samtalens mulighed, Henriksens forlag

1999

 

Schnack, Karsten: Handlekompetence og politisk dannelse, i: Jensen, Bjarne Brun, K. Schnack: Handlekompetence som didaktiks begreb, DLH 1993

 

 

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, s. 39 - 55 og side 433 - 439

 

Hermann, Stefan: Folkeskolen i individualiseringens malstrømme, UNGE PÆDAGOGER nr. 3 - 4 /2003

 

Krejsler, John: Når pædagogikken iscenesættes som selvbestemmelse, UNGE PÆDAGOGER nr. 3 - 4 /2003 

 

Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken i Danmark i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

 

Februar

 

Uge 7 og 8 er afsat til redigering af Bacheloropgaven

 

Marts
 

03-03-2005 Vejledning  12.20 - 15.00  - plan følger

 

10-03-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 - 14.30: Andreas Hornshøj Iljkær

14.30 - 15.00: Susanne

 
 

Fag, faglighed, vidensformer og dannelse

 

Hvad er i grunden faglighed? Kan man tale om at "styrke" faglighed og hvis, hvordan måler man så, om det er blevet styrket?

 

Litteratur:

Lauersen, Per Fibæk: Didaktik og kognition, Gyldendal 1999, kapitel 8

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, Afsnit 3, side 235 -293

 

Schnack, Karsten: Faglighed, undervisning og almen dannelse i: Kristensen, Hans Jørgen og K. Schnack (red.):Faglighed, undervisning og almen dannelse, Gyldendal 2000 (KOPI)

 


17-03-2005
Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 Mia og Mathias

14.30 Martin Pronto

15.00 Morten og Thomas

 

 

Undervisningens rammer

 

Hvilken betydning har alt det "uden om" undervisningen?

 

Litteratur:

Nogle almene principper for gode læringsmiljøer, Hans Henrik Knoop, Unge Pædagoger nr. 5 - 2004

 

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000

 

genlæs:

Holm-Larsen, Signe, S. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, almen didaktik og Skolen i samfundet, Kroghs Forlag 2001, side 340 - 357

 

Krogh-Jespersen, Kirsten, Undervisningsdifferentiering, Unge Pædagoger 1/1999

 
 

31-03-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

14.00 Ulla

 

Udvalgte eksempler på undervisningsplaner analyseres med valgte perspektiver fra undervisningen. 

 

 

 

April

 

07-04-2005 Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Mulighed for vejledning 14.00 - 15.45

 

Vejledning:

14.00 Louise, Janne

14.30 Jane, Charlotte

15.00 Lene, Christina

15.30 Thomas og Morten

 

 

Oplæg om dannelsesbegrebet

 

 

Uge 16 og 17 er afsat til opgaveskrivning. 

 

Vejledning:

Tirsdag d. 19.04.05 kl. 8.15 - 15.00

10.30 Lene, Christina

11.15 Mathias Mia

12.30 Jane Charlotte

13.15 Morten Thomas

14.00 Susanne

14.30 Louise Janne

15.15 Martin

 

 

 

maj

12-05-2005  Holdundervisning 2 lektioner kl. 12.20 - 13.55

Spørgsmål om eksamen i almen didaktik.