til forsiden.

  

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

Opdateret 26.02.2006

4. årgang                                                                                                     

Semesterplan hold 22.02

 

Deltagelsespligt

                                                    

Oversigt:

august

september

oktober

november

december

 

januar

februar

marts 

april

maj

 

 

 
Undervisningen i efterårets semester har særligt fokus på:
 
Skolen: Skoleloven – praktikskolen (Højmeskolen) Virksomhedplan,  Årsplaner mm

 
Eleverne: Undervisningens differentiering – elevernes medbestemmelse – 
planer for praktikken – eleverne i jeres praktikklasse

 

Undervisningen: mål, indhold, form. Kriterier for at vælge indhold og form. Øve i at lave mål, øve i at lave undervisningsplaner, lærerne og eleverne i undervisningen.

 

Udvikling: evaluering – skoleudvikling – didaktikkens potentialer i denne 

sammenhæng.

 
Et helt centralt omdrejningspunkt er praktikken på Højmeskolen. I perioden før 
arbejder vi med didaktikken i et planlægningsmæssigt perspektiv, men vi 
efterfølgende sætter fokus på didaktisk analytisk virksomhed. 
 
Det er en god ide at lade sig inspirere i de forskellige didaktiske modeller, som
holdet arbejdede med på 2. årgang. Klik her.
 
Orienter jer i den litteratur vi allerede har været igennem specielt med sigte på 
almene indføringer. Særligt kan dette anbefales:
 
Holm-Larsen, Signe, s. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, Krogs Forlag 2001, s. 14 - 28
 
og 
 
Nabe-Nielsen: Bent: Pædagogisk argumentation, Klim 1997, s. 76 -114.
 
 
I planen er der angivet den litteratur, som undervisningen tager udgangspunkt i. 
Der er under "Studer også" angivet forslag til videre - dybere læsning. I kan
evt. "scanne" dette som jeres forberedelse til undervisningen, eller I kan anvende 
det i studiegruppen / praktikgruppen i arbejdet med deltagelsespligten. 
 
 
Helt grundlæggende bør I altid - både i forbindelse med selvstændigt 
studie og i studiegruppen - arbejde med:

 

http://www.faellesmaal.uvm.dk/index.html

Her under opslagene:

Fælles mål

Ministerens forord

Indledning

Elevens alsidige personlige udvikling

samt denne orientering fra undervisningsministeriet: klik her

 

Om deltagelsespligt:

På holdet har vi besluttet følgende om deltagelsespligten:

Deltagelsespligten har som særligt fokus praktikplanerne i såvel et planlægnings som et analytisk perspektiv. Den består af 2 dele:

1. Udarbejde en begrundet plan for et udvalgt undervisningsforløb i praktikgruppen – fagligt eller tværfagligt, som dels fremlægges skriftligt på konferencen, dels fremlægges til diskussion og kritik.

I tilknytning til dette skal der gennemføres en deltagelsespligtig vejledning med gruppen før og efter praktikken.

2. Udarbejde en begrundet analytisk kritik af den gennemførte undervisning indeholdende overvejelser over forholdet mellem plan og virkelighed. Denne analyse skal munde ud i ændrede forslag til planlægning. Denne plan fremlægges skriftligt og mundtligt. 

Det anbefales grupperne at arbejde med en Proces - eller arbejdsportefølje - evt. i gruppens særlige konference på didaktikkonferencen for at opsamle og dokumentere diskussioner, beslutninger og erfaringer.

Enkelte udvalgte studenter (Studenter hvor fornavnet slutter med y) fremstiller et afsluttende essay (15 – 20 sider) med overvejelser og refleksioner over forholdet teori / praksis. 

 

 

August
 
25-08-2005, kl. 10.05 - 11.40 - 2 lektioner
Didaktik - mellem planlægning og analyse.
 
Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: 
Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin 

Genlæs:

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 – 77 

 

September
 
01-09-2005, kl. 9.00 - 11.40 - 3 lektioner   
Differentiering 

 

Klafki, Wolfgang: Dannelsesteori og didaktik – nye studier, Klim 2001, heri: 6. studie: Indre differentiering af undervisning, s. 197 – 238.  

 

 

Studer også:

Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004

Heri:

Undervisningens rehabilitering

 

 

Holm-Larsen, Signe, s. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, Krogs Forlag 2001, s. 212 - 221 og s. 154 - 168 

 

Storylinepædagogikken – Emnearbejde – Værkstedsarbejde – projektarbejde i: Introduktion til undervisning : rammer, metoder, resultater / Finn Held, Anelise Birkvad Rasmussen & Flemming B. Olsen (red.). - 1. udgave. - Kbh. : Frydenlund, 2003

 

 

Studer videre endnu:

Danmarks evalueringsinstitut gennemførte i 2004 en undersøgelse af undervisningsdifferentiering i folkeskolen. I rapporten herfra er der meget spændende og relevant læsning, selvfølgelig specifikt om differentiering, men også om en række beslægtede forhold ved undervisningen: medbestemmelse, evaluering, faglighed mm. 

Særlig interessant er det, at der er nogle rigtig gode cases med undervisningsforløb, hvoraf det fremgår, hvordan differentieret undervisning kan gennemføres. 

 

Find rapporten på www.eva.dk under udgivelser > rapporter. 

 

 

08-09-2005, kl. 8.15 - 10.00 VEJLEDNING

8.15: Anders, Maria T, Sara, Sanne

9.00: Sune, Eva, Morten, Danny

 

 

08-09-2005, kl. 10.05 - 11.40 - 2 lektioner

Evaluering

 

Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003, heri:

- Mål og målstyring af undervisning, s. 214 – 235

- vurdering af elevernes læring, s. 316 - 339

 

Evalueringskultur – forandringskultur: Unge Pædagoger nr. 2/3, juni 2005-08-18 - læs særlig grunddigt:

Tanja Miller: "Hvordan synes du selv det går?"

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000 

 

Studer også:

Holm-Larsen, Signe, s. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, Krogs Forlag 2001, s. 222 - 234. 

 

15-09-2005     Studieuge

- Odense Konference - Glædens

ressourcer

I kan jo fx anskue foredragene ud fra spørgsmålet: Hvad siger dette om at planlægge og analysere undervisning?

 

22-09-2005, kl. 8.15 - 10.00 VEJLEDNING

8.00: Pia, Malene, Karen, Peter

 

8.40: Tülin, Maria, Stine, Tina

 

9.20: Berit, Velida, Natasha

 

 

22-09-2005, kl. 10.05 - 11.40 - 2 lektioner

Eleverne

 

Mortensøn, Marie Dam og P. S. Pedersen: Folkeskolen og de oversete – livsformernes modsætninger, Forlaget unge pædagoger 2005

 

Studer også: 

Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004

Heri:

Opdragelse i familien og i skolen – et kompleksitetsproblem

 

 

Ziehe, Thomas: Adieu til 70érne i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

 

26-09-2005  Projekt med ACU

- kl. 10 - 15.

 

29-09-2005     praktikdag

 

Oktober
 
06-10-2005, kl.  8.15 - 11.40 - 4 lektioner (med fælles morgenmad???) 

Fremlæggelser af undervisningsplaner

8.15   Pia, Malene, Karen, Peter

 

8.50   Sune, Eva, Morten, Danny

 

9.40   Tülin, Maria, Stine, Tina

 

10.15 Anders, Maria T, Sara, Sanne

 

10.55 Berit, Velida, Natasha

 

 

Hver gruppe har 45 minutter til rådighed.

 

De anvendes på følgende måde:

 

30 minutter:

Viagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill
Viagra 60 Pills 50mg $85 - $1.42 Per pillGympiePort MacquarieViagra NambourRosslandAlice SpringsCarnarvonEnderbySkeena-Queen CharlotteMandurah


Buy generic viagra cialis levitra buy cheap generic viagra online levothroid weight loss reviews best place buy cialis online nome generico del viagra. Nome generico viagra sandoz buy generic viagra online mastercard buy cheap levitra buy cialis from uk nome generico da viagra buy generic levitra online cheap generic viagra online usa. Viagra generico qual o nome viagra medicine buy online can you buy cialis over the counter uk buy viagra in canada online. Can you buy cialis in uk where to buy viagra in canada online can you buy cialis over the counter in the uk. Qual o nome do remedio generico do viagra cheap generic viagra online pharmacy buy lilly cialis uk best online to buy cialis buy generic levitra from canada. Buy cheap generic levitra online where to buy finasteride in canada buy finasteride 1mg canada nome generico de viagra. Levothroid weight loss sildenafil generico mexico Best canadian online pharmacy for viagra buy levitra overnight shipping buy cheap levitra uk cialis tablets to buy in uk cheapest. Sildenafil 25 mg mexico can i buy cialis in uk buy generic levitra 10mg Can you buy levitra online best place to buy generic levitra online. viagra kopen usa where can i buy cheap levitra best place to buy cialis uk buy generic levitra canada. Can you order generic viagra online buy generic levitra 10 mg sildenafil genericos en mexico where can i buy finasteride in canada where to buy generic levitra. Buy viagra pharmacy online quem usa viagra pode ter filhos buy finasteride in canada buy genuine cialis uk where can i buy generic levitra. Cheap generic viagra online viagra generico no funciona buy viagra or cialis online buy cialis online in nz buy viagra 50mg online. Best site to buy cialis online buy generic levitra in usa order generic viagra online overnight qual e o nome do viagra generico. Zoloft buy online canada buy viagra in the uk online best site buy cialis online cheapest generic viagra prices online cialis best place to buy online. Kann man viagra in usa kaufen buy safe viagra online good place to buy cialis online.

best viagra in usa
viagra markteinführung usa
kann man viagra in usa kaufen
viagra usa no 1
viagra negli usa
quem usa viagra sente prazer
viagra como usa lo
quem usa atenolol pode tomar viagra

Viagra Usa V8. Ed Tabs boosts your sexual energyWhere to buy genuine kamagra Buy viagra online overnight Acquisto prozac on line Kamagra oral jelly online Can i buy a salbutamol inhaler over the counter Can i buy zovirax cream over the counter Sildenafil rezeptfrei deutschland Can you buy tamoxifen in australia


Methotrexate medication contraindications weight loss on januvia buy hydrochlorothiazide online buy fertilizer online australia buy cannabis fertilizer online. Myambutol 400 mg buy fertility drugs online uk buy fertilaid australia buy fertile swan eggs where can i buy cassava fertility pills generico del viagra en mexico. Where can i buy fertilized chicken eggs for hatching pfizer viagra price in usa precio del viagra generico en mexico januvia pcos weight loss. Onglyza vs januvia weight loss buy urea fertilizer online in india where to buy fertile cm in canada pfizer viagra price uk. Buy lawn fertilizer in bulk fertilised eggs to buy buy fertilizer in bulk pfizer viagra price reduction buy viagra in pharmacy uk buy plant fertilizer online india. Buy fertility medications online buy fertilsan m online can januvia cause weight loss buy fertility medication online where can you buy fertile duck eggs buy fertile duck eggs online. Buy fertile cm australia buy generic viagra canadian pharmacy buy fertilized chicken eggs buy fertilizer online. Buy hydrochlorothiazide uk Canada drug store shop online viagra generico precio en mexico can i buy fertility pills at walgreens lisinopril hydrochlorothiazide buy. Cheap generic viagra online pharmacy generic drug approval process in canada buy viagra online us pharmacy medication abortion with methotrexate. Buy fertile quail eggs online urea fertilizer where to buy buy fertility drugs online australia where can i buy fertility pills in stores Drugstore coupon code 20 off skincare. Is methotrexate a high risk medication buy viagra from pharmacy januvia cause weight loss buy fertilized chicken eggs to eat where to buy fertility blend in singapore. Where to buy 0 20 20 fertilizer viagra 100mg online pharmacy buy fertilaid walgreens viagra generico en méxico where can i buy fertility pills in south africa. Buy fertility drugs uk where to buy fertile quail eggs buy fertile chicken eggs for hatching will januvia cause weight loss. Where can i buy fertilized chicken eggs online nombre generico del viagra en mexico can u buy fertility pills over the counter where can i buy fertile quail eggs. Buy fertile silkie eggs hay viagra generico en mexico Viagra 240 Pills 50mg $255 - $1.06 Per pill.

  • Viagra in Launceston
  • Viagra in Pasadena
  • Viagra in Miss.


Generic strattera atomoxetine can i buy cialis in switzerland nolvadex pct how much should i take viagra buy generic buy viagra cialis online canada. Generic strattera available canada buy strattera generic buy generic strattera online can i order viagra online in canada can i buy viagra online in canada. Cheap generic sildenafil citrate generic strattera adderall generic strattera in canada mildronate meldonium buy amoxicillin and clavulanate doses. Mildronate online buy amoxicillin and clavulanate potassium doses cialis professional 20 mg mildronate where to buy cialis professional dosage mildronate buy uk. Buying generic viagra from canada how much nolvadex for gyno buy cialis in sydney buy cialis online canadian pharmacy generic strattera in us best place to buy viagra online in canada. Can you buy cialis in amsterdam doses of amoxicillin and clavulanate generic of strattera amoxicillin and clavulanate potassium doses. Buy viagra online from canadian pharmacy generic viagra in spain generic viagra samples viagra online generico cialis professional 100mg where to buy generic strattera. Where to buy cialis in sydney generic viagra in israel how much nolvadex and clomid should i take for pct can u buy viagra online in canada. Mildronate buy online Viagra 120 Pills 50mg $145 - $1.21 Per pill buy mildronate usa where to buy cialis in germany generic for strattera. Generic equivalent of strattera buying viagra online canada to buy viagra online canada generic viagra in sa buy mildronate australia buy cialis professional 20 mg. Generic strattera available where can i buy cialis in sydney buy cialis italy generic strattera cost generic viagra in germany. Mildronate buy buy mildronate canada strattera 40 mg generic buy cialis in amsterdam best viagra in usa. Buy cialis in germany canada generic drug approval generic viagra in italy where can i buy cialis in dublin. Generic strattera canada can i buy cialis in amsterdam cialis professional 40 mg generic viagra phoenix az is there a generic form of viagra in canada. Strattera 40 mg pills generic buy cialis overnight delivery amoxicillin and clavulanate doses Valtrex buy canada generic strattera online can i buy cialis in spain. Is there a generic viagra in canada how much nolvadex while on cycle order generic strattera generic for strattera in canada buy cialis in dublin.

Tretinoin cream .025 buy online | Orlistat price uk | Best online pharmacy for viagra | Cymbalta 30 mg generic | Online flagyl antibiotic


Viagra LakewoodOtsegoWildwoodAvillaViagra Reynoldsville
SchwerinLandau in der PfalzSchwabachPutlitzWeißenthurm
Oak HarborNevadaNebraska CityShakopeeBranford


drugstore tinted moisturizer canada
viagra in den usa rezeptfrei kaufen
viagra usa no 1
viagra markteinführung usa
best drugstore eye primer canada
canada generic drug companies
viagra håndkøb usa
24h drugstore toronto
drugstore online canada
drugstore coupon code canada
drugstore quebec city
viagra negli usa


Price of minocin 100mg Will cialis be over the counter find viagra in melbourne clomid and nolva pct for sale minocin 100 mg vademecum minocin dosage for uti minocin 50 mg dosage. Que es minocin 100 mg kamagra oral jelly buy australia cheapest real viagra online minocin dosage for acne minocin 100mg reviews. Buy generic viagra online usa levitra prices in mexico minocin oral minocin 100 mg efectos secundarios levitra generico en mexico. Minocin kit 100mg minocin dosage acne where to buy viagra over the counter in usa purchase norvasc online kamagra australia buy buy generic viagra united states. Clomid and nolvadex for sale minocin 8cps 100mg where can i buy kamagra in melbourne clomid pct for sale uk clomid for sale nz drugstore eye primer canada. Can you buy viagra over the counter usa buy viagra canada online efectos secundarios minocin 100mg clomid for sale gumtree. viagra usa malang minocin dosage rheumatoid arthritis clomid for sale in the us minocin 50 mg efectos secundarios kamagra buy australia. Buy cheap viagra uk online minocin acne 50 mg buy kamagra perth Tretinoin gel 0.05 buy online buy kamagra in melbourne. How much weight can you lose taking hydrochlorothiazide minocin capsules 100mg minocin 100 mg price real viagra online with prescription. Buy kamagra in australia minocin dosage rosacea can you buy viagra over the counter in usa clomid for sale cheap viagra cost usa minocin dose for uti. Minocin 100mg tablets cost of viagra 50mg in australia buy kamagra in sydney minocin 100 mg dosage buy levitra in mexico donde comprar levitra generico en mexico. Minocin 8cps 100mg prezzo buy viagra from usa kamagra oral jelly where to buy in australia buy viagra online us pharmacy. Buy kamagra pills australia minocin 100 mg para acne price of viagra in melbourne clomid steroids for sale.

< Buy flagyl 500mg online :: Tadalafil 20 mg prescription drugs >

1. udgangspunktet er en teori. Den præsenteres kort – husk vi kender den alle i forvejen.

2. der redegøres for undervisningsforløbet, med præcisering af, hvor det er, den valgte teori har betydning for praksis.

3. der redegøres for, hvordan folkeskolens krav om undervisning kan ses i planen: § 1, §5, §13 og §18 – fælles mål – faghæftet om elevens alsidige personlige udvikling.

4. afsluttende fremlægges en didaktisk problemstilling, som gruppen bruger som særligt refleksionsramme i praktikken.

 

15 minutter:

Holdet stiller spørgsmål til planen. Spørgsmålene må gerne have en kritisk – analytisk karakter. Efterfølgende udarbejder praktikgruppen svar på disse spørgsmål. Svarene fremlægges den efterfølgende gang.

 

 

 

13-10-2005, kl. 9.00 - 11.40 - 3 lektioner 

Diskussion og kritik af undervisningsplaner:

Grupperne redegør for ændringer i egne planer på grundlag af fremlæggelsesdagen:

9.00   Pia, Malene, Karen, Peter

 

9.15   Sune, Eva, Morten, Danny

 

9.30   Tülin, Maria, Stine, Tina

 

9.55   Anders, Maria T, Sara, Sanne

 

10.15 Berit, Velida, Natasha

 

 

Herefter fælles diskussion og aftaler vedrørende praktikken

20-10-2005        Efterårsferie

27-10-2005        PRAKTIK

November
 

Praktik hele måneden

December

 

01-12-2005    vejledning

8.15   Berit, Velida, Natasha

9.05   Anders, Maria T, Sara, Sanne

 

9.55   Tülin, Maria, Stine, Tina

 

10.45 Sune, Eva, Morten, Danny

 

11.35  Pia, Malene, Karen, Peter

 

 

Se oplæg til vejledningen her: klik

 

08-12-2005, ikke undervisning!

Det er muligt for grupperne at aftale yderligere vejledning. Dette ønske mailes til Niels.

 

15-12-2005, kl. 8.15 - 11.45 - 4 lektioner 

Fremlæggelser af analyse af gennemført undervisning. Fremlæggelserne indgår som en del af holdets samarbejde med Amtscenteret om projektet NY LÆRER. 

 

Der er afsat 35 minutter pr gruppe alt incl.

 

Disponer jeres fremlæggelse sådan:

20 minutter oplæg

15 minutter til respons - primært fra Anitta og Niels

 

8.25 - 9.00  Pia, Malene, Karen, Peter

 

9.05 - 9.40   Sune, Eva, Morten, Danny

 

9.50 - 10.25   Tülin, Maria, Stine, Tina

 

10.30 - 11.05  Anders, Maria T, Sara, Sanne

 

11.10 - 11.45 Berit, Velida, Natasha

 

 

Der er powerpoinprojektor til rådighed. 

 

Skriftlige oplæg bedes udsendt i god til på konferencen.

  

Jul

Januar
12-01-2006, kl. 9.00 - 11.40 Undervisning 2 lektioner
Oplæg om Klafki
19-01-2006 kl. 9.00 - 11.40 Undervisning 2 lektioner
Oplæg om dannelse
Februar
Aftalt på holdet, at der ikke er undervisning i februar aht arbejdet 
med bacheloropgaver. 
Marts
 
02-03-2006 kl. 9 - 11.40
1. Oplæg om eksamen i almen didaktik. Krav til den skriftlige opgave, samt
sammenhængen mellem den skriftlige opgave og eksamen. 
 
2. Lærernes planlægningsarbejde.
 
Trin 1: teamets planlægning af undervisningsåret.
Oplæg om årsplaner og krav til lærerne i skolen 
Diskussion af dette tema.
 
07-03-2006 NY LÆRER, kl. 13 - 16
Særlig indbydelse følger.
 
16-03-2006 kl. 9 - 11.40
1. Fortsat om Trin 1: Teamets årsplanlægning
 
2. Lærerens planlægningsarbejde.
 
Trin 2: Detailplanen
Teorier om krav til en undervisningsplan.
 
Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 – 77 

Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004

Heri:

Undervisningens rehabilitering

 

Juridiske krav til en undervisningsplan.

For nærmere se dette link

 

Se endvidere disse bilag, som vi før har arbejdet med:

1. Jens Rasmussen

2. Erlings Lars Dale

Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003, heri:

- Mål og målstyring af undervisning, s. 214 – 235

- vurdering af elevernes læring, s. 316 - 339

 

Eksamen

Emne for eksamen meddeles på holdets konference senest d. 17. marts. 

- undervisningsforløbets "titel"

- fag

- klassetrin

- mulig teoretisk problemstilling

- individuel- eller gruppeeksamen

 
23-03-2006 kl. 9 - 11.40

Trin 3: Relationen mellem Trin 1 og trin 2, om undervisningsplanlægning 

og sammenhænge - faglighed og tværfaglighed

 

Storylinepædagogikken – Emnearbejde – Værkstedsarbejde – projektarbejde i: Introduktion til undervisning : rammer, metoder, resultater / Finn Held, Anelise Birkvad Rasmussen & Flemming B. Olsen (red.). - 1. udgave. - Kbh. : Frydenlund, 2003

Kristensen, Hans Jørgen: Projektarbejdsformen - en guide, Danmarks Lærerforening 1999

 

 
30-03-2006 kl. 9 - 11.40

Trin 4: Teori og praksis - om lærerens arbejde med at sikre undervisning-

ens kvalitet. 

 

§ 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov.

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

 
Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: 
Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin 
 
Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 – 77 

 

Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

 
 
April
 
Uge 15 Påske
uge 16 opgaveskriveuge
uge 17 opgaveskriveuge
Maj
 
04-05-2006 kl. 9 - 11.40
Undervisningen baseres på spørgsmål rejst på holdet. 
Juni

 

Eksamen