til forsiden.

  

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

Opdateret 25.08.05

Litteratur

2. årgang

3. årgang

4. årgang

Litteratur 2. årgang

Holm-Larsen, Signe, s. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, Krogs Forlag 2001

Kompendium: Didaktiske modeller:

Larsen, Carl Aage: Didaktik og metodik – en indføring fra: Jensen, Erik (red.): Didaktiske emner – belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen og C. A. Høeg Larsen, Danmarks pædagogiske bibliotek 1997

Hiim, Hilde og E. Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kbh 1997, her i kap. 3

Lunddal, Ester, S. Henriksen og E. Vestergaard: Didaktik – den professionelle læreres værktøj, Danmarks Lærerforening 1997

Strib, Andreas: Undervisning, Forlaget Klim 1996, her i kap. 9

Kristensen, Hans Jørgen: Skolen i fremtiden, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kbh 1987, her i kap 2.

Tiller, Tom: Det didaktiske møtet – et møte mellom fag og hverdag – Grundlaget for den lærende skole, Praxis Forlag 1995 her i kap. 5

Christensen, Dorrit og K. Rasmussen: Undervisningsdifferentiering - set gennem praksis, Danmarks lærerforening 1993, her i kap. 2

Kompendium: Hvorfor underviser vi som vi gør?

Cederstrøm, John, Nye tider, ny skolelov, ny lærerrolle, UNGE PÆDAGOGER nr. 7 - 1996 


Hargreaves, Andy: Undervisning i videnssamfundet DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1/2003


Lauersen, Per Fibæk: Da sande kvaliteter - og hvordan man får dem, DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1/2003


Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

 

http://www.faellesmaal.uvm.dk/index.html

Her under opslagene:

Fælles mål

Ministerens forord

Indledning

Elevens alsidige personlige udvikling

 

Litteratur 3. årgang

Almen litteratur, fortrinsvis til selvstudie og supplement:

Egidius; Henry: Pædagogik i det 21. århundrede, Gyldendal 2000

Nabe-Nielsen: Bent: Pædagogisk argumentation, Klim 1997

 

Hvad er pædagogik?

Muschinsky, Lars Jacob: Pædagogik som fag, DPT nr. 3/2003

Hansen, Henning m.fl: Fra læreruddannelse til lærerarbejde, UNGE PÆDAGOGER nr. 3/3 – 2000

 Krogh-Jespersen, Kirsten, De meget store linier, Kapitel 10 i: Andreas Striib, Undervisning, Klim 1996

Myhre, Reider: Grunnlinjer i pedagogikkens historie, Gyldendal Norsk Forlag A/S 1988 s. 16 – 18

Rasmussen, Jens: Pædagogikkens krise, UNGE PÆDAGOGER 1/2 – 2000 

Arneberg, Per: kan skolen oppdra til demokrati?, Ad Notam Gyldendal 1994 (s. 17 - 29)

Projektarbejdet - klassiske tekster

Rousseau, Jean-Jacques: Emille eller om opdragelsen, Dansk udgave, Borgens forlag 1997

Kant, Immanuel: Om pædagogik, dansk udgave, forlaget Klim, 2000

Dewey, John: Erfaring og opdragelse, Christian Ejlers’ forlag, København 1996  Her i kapitel 3, 6 og 7

Freire, Paulo: De undertryktes pædagogik, Christian Ejlers’ forlag, København 1997 Her i kapitel 2 og 3

 Illeris, Knud: Modkvalificeringens pædagogik – problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk læring, Unge pædagoger 1993 Her i kapitel 4

 Storylinepædagogikken – Emnearbejde – Værkstedsarbejde – projektarbejde i: Introduktion til undervisning : rammer, metoder, resultater / Finn Held, Anelise Birkvad Rasmussen & Flemming B. Olsen (red.). - 1. udgave. - Kbh. : Frydenlund, 2003

Kristensen, Hans Jørgen: Projektarbejdsformen - en guide, Danmarks Lærerforening 1999

Læreren og eleverne

 

Krejsler, John: Læring, magt og individualitet, Gyldendal 2002

Lauersen, Per Fibæk: Den autentiske lærer, Gyldendal 2004

Uddrag / artikler:

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 – 77 

Jørgen Husteds indlæg om professionsidealet på DLFs ordinære kongres i 1999: Fra: http://www.dlf.org 

Professionsideal for Danmarks Lærerforening, Fra: http://www.dlf.org 

Kampmann, Jan: Læreren mellem system og livsverden i: Knudsen, Anne og N. Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser 

Herman, Stefan: Michel Foucault – pædagogik som magtteknologi i: Olesen, Søren Gytz og Pedersen, Peter Møller (red): Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, Viborg-seminariet, 2000 

Bøndergaard, Jette: Habermas - om at ville noget i verden i: Reinsholm, Niels og H. S. Pedersen: Pædagogiske grundfortællinger, KvaN

 

Hvad er så den pædagogiske opgave?

 

Rasmussen, Jens: Traditionens grundbestanddele, Kapitel 2 i: Jens Rasmussen, Pædagogik og kunstig intelligens, Gyldendal 1989

Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken i Danmark i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

Rasmussen, Jens: Autonomi i det refleksivt moderne, kapitel 4 i: Jens Rasmussen, Socialisering og læring i det refleksivt moderne, Unge pædagoger 1996

Ziehe, Thomas: Adieu til 70érne i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004

Heri:

 • Modernitet som baggrund for læring

 • Undervisningens rehabilitering

 • Opdragelse i familien og i skolen – et kompleksitetsproblem

Bauman, Zygmunt: Det belejrede samfund, Hans Reitzels Forlag, København 2004, her i: Set i tv, s. 232 – 261.

Henriksen, Holger: Politisk dannelse i: Henriksen, Holger: Samtalens mulighed, Henriksens forlag 1999

 

Schnack, Karsten: Handlekompetence og politisk dannelse, i: Jensen, Bjarne Brun, K. Schnack: Handlekompetence som didaktiks begreb, DLH 1993

 

Harder, Margit: Truede børn - i fortid, nutid og fremtid, i: Overgreb mod børn,
Det kriminalpræventive råd, 2002
 
Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene, 
Socialministeriet 2004, her i: Kapitel 4: Skoleområdet. 

 

Litteratur 4. årgang

Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin 

Holmgaard Lauersen, Martin: Wolfgang Klafkis nøgleproblemer - et didaktisk udgangspunkt, UNGE PÆDAGOGER nr. 6 2002 

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000 

Klafki, Wolfgang: Dannelsesteori og didaktik – nye studier, Klim 2001, heri: 6. studie: Indre differentiering af undervisning, s. 197 – 238.  

Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003, heri:

- Mål og målstyring af undervisning, s. 214 – 235

- vurdering af elevernes læring, s. 316 - 339

Evalueringskultur – forandringskultur: Unge Pædagoger nr. 2/3, juni 2005-08-18

Mortensøn, Marie Dam og P. S. Pedersen: Folkeskolen og de oversete – livsformernes modsætninger, Forlaget unge pædagoger 2005

 

 

Xenical (Orlistat) is used to help obese people who fit certain weight and height requirements lose weight and maintain weight loss.

Xenical 120 Pills 120mg $240 - $2 Per pill
Xenical 120 Pills 120mg $240 - $2 Per pill
Xenical 30 pills 120mg $107 - $3.57 Per pill
Xenical 30 pills 120mg $107 - $3.57 Per pill
Xenical 60 Pills 120mg $131 - $2.18 Per pill
Xenical 90 Pills 120mg $191 - $2.12 Per pillUlmenVoerdeXenical Auerbach in der OberpfalzXenical WernigerodeBexbachBad KötztingLorschGredingLaufenburg


Buy sildenafil citrate in usa xenical discount chemist achat xenical france online pharmacy levitra canada cheap propecia tablets uk levitra pharmacy online. Buy cheap propecia canada buy sildenafil usa xenical 120 mg roche pharma Zovirax cream over the counter canada buy cheap propecia nz. Buy sildenafil citrate online usa hair loss due to gabapentin cheap propecia 5mg buy propecia cheap cheap propecia canada celexa and over the counter meds. Levitra us pharmacy sildenafil over the counter usa is generic sildenafil citrate available in us purchase sildenafil 100mg 30 tablets usa. Xenical discount pharmacy cheapest place to buy propecia in uk buy orlistat ireland xenical discount card. Buy cheapest propecia online hair loss with gabapentin can you get celexa over the counter Buy viagra in adelaide generic sildenafil citrate available us buy sildenafil citrate usa. Orlistat in ireland is orlistat available in ireland buy xenical roche que contiene xenical de roche hair loss and gabapentin xenical roche usa sildenafil generic usa. Over the counter substitute for celexa orlistat price ireland xenical acheter en france where can i buy cheap propecia. Cheapest place to buy propecia online celexa over the counter hair loss from gabapentin ordering xenical online cheap propecia tablets. Buy cheap propecia best levitra online pharmacy where to buy cheap propecia best online pharmacy levitra order xenical online canada. Cheap propecia uk xenical roche buy online levitra 20 mg canadian pharmacy sildenafil citrate online usa. Cheap propecia alternative online pharmacy usa levitra viagra cialis levitra online pharmacy order xenical online australia gabapentin hair loss. Xenical orlistat roche mexico canada levitra online pharmacy buy xenical roche online buy generic propecia cheap. Does gabapentin hair loss xenical discount coupon xenical to order xenical roche venta online generic sildenafil in usa hair loss while taking gabapentin. Xenical roche price reputable online pharmacy levitra.

 1. buy xenical online cheap uk
 2. xenical nz buy online
 3. xenical vente libre france
 4. xenical en vente libre france
 5. buy orlistat cheap online


Where Can I Buy Xenical Online Uk - Buy Here. Ed Tabs boosts your sexual energyBuy propecia tablets online Cheap viagra fast delivery Cheap drugstore lip liner Duane reade drug stores in nyc Buy valtrex in the uk Can you buy tamoxifen in australia


Travel sickness tablets containing meclizine hydrochloride xenical 120mg online meclizine 50 mg tablets buy coumadin tester meclizine tablets use. Meclizine 12.5mg tablet par doxycycline for acne emedicine meclizine 12.5 mg tablet buy neurontin canadian pharmacy suhagra 50 mg buy online. Xenical tablets online xenical vendita online xenical prescription online xenical buy online usa meclizine 25mg rx tablets Buy isotretinoin online pharmacy order suhagra online. Meclizine 1000 tablets buy neurontin canada xenical 120 mg online kaufen suhagra 100mg buy online buy xenical weight loss pills buy coumadin 5mg buy suhagra 50 online. Meclizine (antivert) 25 mg tablet meclizine chewable tablets meclizine hydrochloride tablets usp meclizine tablet side meclizine 25 mg oral tablet. Xenical buy online uk meclizine hydrochloride tablets uk suhagra 50 buy online xenical online buy coumadin buy online. Suhagra online meclizine chewable tablets - 25mg xenical roche venta online xenical for weight loss. Online sildenafil canada meclizine oral tablet 12.5 mg information buy coumadin online meclizine tablets usp meclizine mouth dissolving tablets. Information on benicar blood pressure medicine tablets of meclizine hcl and pyridoxine hcl meclizine 25 mg rx tablets. Suhagra 100 online cipla suhagra buy online meclizine hydrochloride tablets 12.5 mg xenical weight loss alternatives pnv meclizine and pyridoxine tablets. Suhagra force 50 buy online buy xenical 120mg online uk what are meclizine 25mg rx tablets used for xenical buy online canada. Meclizine tablets buy suhagra online generic for benicar blood pressure medicine meclizine hcl 25 mg tablets uk the weight loss medication xenical alli meclizine pyridoxine tablets. Meclizine tablets in india order xenical online usa benicar blood pressure medicine xenical tablets for weight loss xenical weight loss pills sale. Meclizine rx tablets meclizine hcl tablets buy neurontin canadian pharmacy meclizine hcl 25 mg 100 tablets meclizine tablets 25mg. Doxycycline in veterinary medicine xenical weight loss price buy coumadin uk xenical 120 mg online buy suhagra 100mg online. Meclizine tablets 25 mg xenical 120 mg online bestellen meclizine hydrochloride tablets usp monograph cipla suhagra online. Xenical 120 mg weight loss meclizine 100 tablets over the counter medicine similar to doxycycline meclizine tablets uk. Meclizine tablets 12.5 mg suhagra 50 online buy xenical online uk suhagra buy online generic meclizine tablets buy coumadin canada.

 • Xenical in Massachusetts
 • Xenical in Charleston


Where can i buy cheap clomid pills buy fluconazole tablets uk buy unisom sleepgels australia augmentin online uk buy unisom online australia augmentin in the uk. Buy fluconazole online uk xenical en vente libre france buy augmentin online uk can you buy unisom in the uk where to buy cheap clomid. Buy clomid cheap online augmentin dose uk augmentin 625 price in uk buy augmentin in uk can you buy unisom in australia. Augmentin price uk buy generic clomid cheap ashwagandha blood pressure medicine acheter xenical sans ordonnance. Kamagra oral jelly in holland kaufen buy fluconazole 200 mg uk augmentin buy online uk buy clomid cheap order cheap clomid online order augmentin online uk. Precio pastillas xenical en mexico augmentin uk price augmentin cost uk buy fluconazole 50mg uk acheter xenical online. Acheter xenical sur internet augmentin sale uk xenical en mexico precio augmentin uk dose where can i buy clomid cheap. Buy unisom in uk where to buy unisom in canada acheter xenical roche kamagra in venlo kaufen where can i buy cheap clomid. Buy unisom sleepgels donde venden xenical en mexico buy augmentin uk donde comprar xenical en mexico buy fluconazole in uk buy generic clomid online cheap. Buy unisom in australia augmentin in uk buy unisom uk kamagra oral jelly kaufen holland kamagra in holland kaufen order clomid online cheap kamagra in holland bestellen. Kamagra holland frei kaufen where can i buy xenical in ireland cheap clomid uk xenical generico en mexico cheap clomid tablets uk. Buy brand cialis online usa where to buy cheap clomid online xenical buy online nz acheter xenical au québec where to buy xenical in ireland buy unisom online uk augmentin for sale uk. Fluconazole buy online uk can i buy xenical in canada super kamagra in holland kaufen buy cheap clomid uk augmentin antibiotic uk. Buy fluconazole uk buy clomid online for cheap augmentin uk buy augmentin price in uk acheter xenical en ligne pas cher buy clomid cheap uk. Buy unisom tablets uk buy alli or xenical buy unisom australia xenical canada where to buy can you buy unisom over the counter cost of augmentin uk buying cheap clomid. Kamagra kopen gelderland xenical generico mexico can you buy xenical in nz buy cheap clomid online uk buy unisom sleeptabs augmentin over the counter uk.

Online pharmacy wellbutrin xl Drugstore shipping code Requip price us Accutane cost in us Where can i purchase zithromax online


NelsonStevensvilleResedaEddyEaton Rapids
RheinfeldenNiddaNeustadt an der DonauBischofswerdaPappenheim
Xenical NavarreVan VleckPepinUtahDe Soto


 1. xenical en vente libre france
 2. xenical tablets buy online
 3. drugstore shampoo hair loss
 4. xenical to buy online
 5. buy cheap xenical online
 6. best drugstore shampoo to prevent hair loss
 7. xenical acheter en france
 8. best drugstore shampoo and conditioner for hair loss
 9. xenical buy online usa


Amoxicillin clavulanate syrup dose amoxicillin potassium clavulanate dose buy brand levitra online amoxicillin clavulanate potassium 875 mg dosage. Amoxicillin clavulanate 500 mg dosage buy xenical online cheap uk amoxicillin clavulanate dosage sinus infection. Buy levitra online with mastercard amoxicillin and potassium clavulanate dosage female viagra drug trials xenical to buy australia xenical generic price. Amoxicillin clavulanate augmentin dose xenical price in uk price for xenical 120 mg amoxicillin clavulanate dosage pediatric. Xenical tablets to buy cefixime and potassium clavulanate dosage amoxicillin and clavulanate potassium tablets usp dosage amoxicillin clavulanate dosage. Fleming amoxicillin and clavulanate potassium dosage amoxicillin and clavulanate potassium tablets 625mg dosage levitra online buy. Amoxicillin clavulanate dosage for sinus infection clavulanate amoxicillin dosage levitra 20 mg buy buy levitra by phone. Finpecia bestellen deutschland amoxycillin & potassium clavulanate 625 dosage amoxicillin and clavulanate potassium 625mg dosage. Buy levitra india amoxicillin clavulanate dose for sinusitis buy cheapest levitra amoxicillin clavulanate liquid dosage amoxicillin clavulanate dose. Xenical price online can i buy xenical in canada xenical to buy uk female viagra drug can you buy xenical over the counter in usa. Where to buy xenical in ireland buy levitra uk can i buy xenical over the counter in usa amoxicillin clavulanate 625mg dosage how much does xenical cost in ireland. Cefixime and potassium clavulanate tablets dosage buy levitra australia buy brand levitra where can i buy alli or xenical amoxicillin clavulanate dosage sinusitis. Finpecia germany amoxicillin and clavulanate potassium tablets 625mg dosage xenical best price australia xenical canada where to buy amoxicillin and clavulanate potassium infant dosage. Cefixime and potassium clavulanate tablets dosage generic xenical price xenical tablets price amoxicillin and clavulanate potassium dosage. Buy levitra professional levitra buy canada amoxycillin & potassium clavulanate tablets dosage dose of amoxicillin clavulanate. Amoxicillin and potassium clavulanate tablets ip dosage buy viagra levitra and cialis buy levitra oral jelly xenical over the counter usa amoxicillin clavulanate dosage sinus infection. Xenical buy online nz Where can i buy amoxicillin 500mg amoxycillin & potassium clavulanate pediatric dosage amoxicillin and clavulanate potassium liquid dosage. Buy xenical orlistat uk amoxicillin and potassium clavulanate oral suspension dosage amoxicillin and clavulanate potassium tablets dose amoxycillin & potassium clavulanate tablets ip 625 dosage. Amoxicillin clavulanate augmentin dose xenical price in australia cefpodoxime proxetil and potassium clavulanate dosage augmentin amoxicillin clavulanate dosage. Price of xenical in ireland buy brand name levitra online amoxicillin and clavulanate potassium 875 mg dosage amoxicillin and clavulanate potassium 625mg dosage price. Amoxicillin with potassium clavulanate dosage amoxicillin clavulanate dosage for strep throat cefuroxime clavulanate dosage.

< Buying atarax online :: Tadalafil order online >