til forsiden.

  

Startside
2. årgang semesterplan
3. årgang semesterplan
4. årgang semesterplan
Bilag
Litteratur

Opdateret 25.08.05

Litteratur

2. årgang

3. årgang

4. årgang

Litteratur 2. årgang

Holm-Larsen, Signe, s. Wiborg, T. Winther-Jensen: Undervisning og læring, Krogs Forlag 2001

Kompendium: Didaktiske modeller:

Larsen, Carl Aage: Didaktik og metodik – en indføring fra: Jensen, Erik (red.): Didaktiske emner – belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen og C. A. Høeg Larsen, Danmarks pædagogiske bibliotek 1997

Hiim, Hilde og E. Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kbh 1997, her i kap. 3

Lunddal, Ester, S. Henriksen og E. Vestergaard: Didaktik – den professionelle læreres værktøj, Danmarks Lærerforening 1997

Strib, Andreas: Undervisning, Forlaget Klim 1996, her i kap. 9

Kristensen, Hans Jørgen: Skolen i fremtiden, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag A/S, Kbh 1987, her i kap 2.

Tiller, Tom: Det didaktiske møtet – et møte mellom fag og hverdag – Grundlaget for den lærende skole, Praxis Forlag 1995 her i kap. 5

Christensen, Dorrit og K. Rasmussen: Undervisningsdifferentiering - set gennem praksis, Danmarks lærerforening 1993, her i kap. 2

Kompendium: Hvorfor underviser vi som vi gør?

Cederstrøm, John, Nye tider, ny skolelov, ny lærerrolle, UNGE PÆDAGOGER nr. 7 - 1996 


Hargreaves, Andy: Undervisning i videnssamfundet DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1/2003


Lauersen, Per Fibæk: Da sande kvaliteter - og hvordan man får dem, DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1/2003


Pedagogikk-kritikk, af Elliot W. Eisner i: Dale, Erling Lars (red.): Skolens undervisning og barnets utvikling, Ad Notam Gyldendal 1996.

 

 

http://www.faellesmaal.uvm.dk/index.html

Her under opslagene:

Fælles mål

Ministerens forord

Indledning

Elevens alsidige personlige udvikling

 

Litteratur 3. årgang

Almen litteratur, fortrinsvis til selvstudie og supplement:

Egidius; Henry: Pædagogik i det 21. århundrede, Gyldendal 2000

Nabe-Nielsen: Bent: Pædagogisk argumentation, Klim 1997

 

Hvad er pædagogik?

Muschinsky, Lars Jacob: Pædagogik som fag, DPT nr. 3/2003

Hansen, Henning m.fl: Fra læreruddannelse til lærerarbejde, UNGE PÆDAGOGER nr. 3/3 – 2000

 Krogh-Jespersen, Kirsten, De meget store linier, Kapitel 10 i: Andreas Striib, Undervisning, Klim 1996

Myhre, Reider: Grunnlinjer i pedagogikkens historie, Gyldendal Norsk Forlag A/S 1988 s. 16 – 18

Rasmussen, Jens: Pædagogikkens krise, UNGE PÆDAGOGER 1/2 – 2000 

Arneberg, Per: kan skolen oppdra til demokrati?, Ad Notam Gyldendal 1994 (s. 17 - 29)

Projektarbejdet - klassiske tekster

Rousseau, Jean-Jacques: Emille eller om opdragelsen, Dansk udgave, Borgens forlag 1997

Kant, Immanuel: Om pædagogik, dansk udgave, forlaget Klim, 2000

Dewey, John: Erfaring og opdragelse, Christian Ejlers’ forlag, København 1996  Her i kapitel 3, 6 og 7

Freire, Paulo: De undertryktes pædagogik, Christian Ejlers’ forlag, København 1997 Her i kapitel 2 og 3

 Illeris, Knud: Modkvalificeringens pædagogik – problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk læring, Unge pædagoger 1993 Her i kapitel 4

 Storylinepædagogikken – Emnearbejde – Værkstedsarbejde – projektarbejde i: Introduktion til undervisning : rammer, metoder, resultater / Finn Held, Anelise Birkvad Rasmussen & Flemming B. Olsen (red.). - 1. udgave. - Kbh. : Frydenlund, 2003

Kristensen, Hans Jørgen: Projektarbejdsformen - en guide, Danmarks Lærerforening 1999

Læreren og eleverne

 

Krejsler, John: Læring, magt og individualitet, Gyldendal 2002

Lauersen, Per Fibæk: Den autentiske lærer, Gyldendal 2004

Uddrag / artikler:

Dale, Erling Lars: Pædagogik og professionalitet, KLIM 1998 s. 49 – 77 

Jørgen Husteds indlæg om professionsidealet på DLFs ordinære kongres i 1999: Fra: http://www.dlf.org 

Professionsideal for Danmarks Lærerforening, Fra: http://www.dlf.org 

Kampmann, Jan: Læreren mellem system og livsverden i: Knudsen, Anne og N. Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser 

Herman, Stefan: Michel Foucault – pædagogik som magtteknologi i: Olesen, Søren Gytz og Pedersen, Peter Møller (red): Pædagogik i sociologisk perspektiv. Forlaget PUC, Viborg-seminariet, 2000 

Bøndergaard, Jette: Habermas - om at ville noget i verden i: Reinsholm, Niels og H. S. Pedersen: Pædagogiske grundfortællinger, KvaN

 

Hvad er så den pædagogiske opgave?

 

Rasmussen, Jens: Traditionens grundbestanddele, Kapitel 2 i: Jens Rasmussen, Pædagogik og kunstig intelligens, Gyldendal 1989

Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken i Danmark i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

Rasmussen, Jens: Autonomi i det refleksivt moderne, kapitel 4 i: Jens Rasmussen, Socialisering og læring i det refleksivt moderne, Unge pædagoger 1996

Ziehe, Thomas: Adieu til 70érne i: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag A/S 1998

 

Rasmussen, Jens: Konstruktivistiske bidrag, Forlaget UP 2004

Heri:

 • Modernitet som baggrund for læring

 • Undervisningens rehabilitering

 • Opdragelse i familien og i skolen – et kompleksitetsproblem

Bauman, Zygmunt: Det belejrede samfund, Hans Reitzels Forlag, København 2004, her i: Set i tv, s. 232 – 261.

Henriksen, Holger: Politisk dannelse i: Henriksen, Holger: Samtalens mulighed, Henriksens forlag 1999

 

Schnack, Karsten: Handlekompetence og politisk dannelse, i: Jensen, Bjarne Brun, K. Schnack: Handlekompetence som didaktiks begreb, DLH 1993

 

Harder, Margit: Truede børn - i fortid, nutid og fremtid, i: Overgreb mod børn,
Det kriminalpræventive råd, 2002
 
Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene, 
Socialministeriet 2004, her i: Kapitel 4: Skoleområdet. 

 

Litteratur 4. årgang

Werner, Jank & H. Meyer: Didaktiske modeller - En bearbejdet oversættelse af: Jank & Meyer: Didaktische modelle, Cornelsen Scriptor - 3, Auflage 1994, Berlin 

Holmgaard Lauersen, Martin: Wolfgang Klafkis nøgleproblemer - et didaktisk udgangspunkt, UNGE PÆDAGOGER nr. 6 2002 

Skolen uden tabere - Bloom revurderet, Per Fibæk Lauersen, Dansk pædagogisk tidsskrift 1/2000 

Klafki, Wolfgang: Dannelsesteori og didaktik – nye studier, Klim 2001, heri: 6. studie: Indre differentiering af undervisning, s. 197 – 238.  

Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003, heri:

- Mål og målstyring af undervisning, s. 214 – 235

- vurdering af elevernes læring, s. 316 - 339

Evalueringskultur – forandringskultur: Unge Pædagoger nr. 2/3, juni 2005-08-18

Mortensøn, Marie Dam og P. S. Pedersen: Folkeskolen og de oversete – livsformernes modsætninger, Forlaget unge pædagoger 2005

 

 

Hoodia has received publicity in recent times for its natural appetite suppressant properties.

Hoodia 400mg $250.78 - $1.39 Per pillCarlsbadLakebayDickinsonRoanokeHoodia South ParkHoodia CottonwoodDickersonJefferson CityMaple Plain


Buy strattera online australia p57 hoodia cactus slimming capsule australia p57 hoodia cactus slimming capsule ára. Cheap doxycycline malaria tablets where to buy hoodia p57 in usa sildenafil online rezeptfrei kaufen discount card for cymbalta. Cymbalta discount coupon card unisom sleep tabs australia buy generic strattera online where to buy hoodia in canada. Buy strattera cheap buy strattera overnight shipping buy strattera australia buy cialis dapoxetine p57 hoodia cactus slimming gel capsules 30 pills can i buy strattera in canada. Best drugstore shampoo hair loss cymbalta drug discount card harga p57 hoodia cactus slimming capsule buy cialis generic online cheap sildenafil hormosan rezeptfrei kaufen. Sildenafil abz rezeptfrei kaufen where can i buy unique hoodia in the uk sildenafil online ohne rezept kaufen sildenafil 1a pharma rezeptfrei kaufen. Sildenafil generika rezeptfrei kaufen buy strattera from canada p57 hoodia cactus slimming capsule en español p57 hoodia cactus slimming capsule uk. Cost doxycycline tablets uk sildenafil 100mg rezeptfrei kaufen sildenafil hennig rezeptfrei kaufen sildenafil citrate rezeptfrei kaufen. Doxycycline hyclate tablets price best drugstore brow pencil uk p57 hoodia blue cactus slimming capsule unisom sleep tabs 25mg dosage. Sildenafil ratiopharm online kaufen ohne rezept where can i buy hoodia in the uk cymbalta discount code frakas doxycycline tablets 50mg. P57 hoodia cactus slimming capsule precio buy strattera generic buy strattera canada doxycycline hyclate tablets. Price of doxycycline tablets cialis buy from canada sildenafil rezeptfrei kaufen doxycycline 100mg tablet cost doxycycline monohydrate tablets 50mg. Where to buy hoodia gordonii plus buy strattera uk where to buy celebrity hoodia diet Acheter du viagra au canada where to buy hoodia gordonii in australia. Pharmacy discount card for cymbalta doxycycline 50mg tablets price p57 hoodia cactus slimming capsule rendelés buy cialis online from usa.

where to buy unique hoodia in canada
where can i buy p57 hoodia
where to buy smartburn with hoodia
where can i buy real hoodia
where can i buy hoodia uk
where can i buy hoodia diet pills
where can i buy pure hoodia

Where To Buy Unique Hoodia In Australia - Buy Here. Ed Tabs boosts your sexual energyDiflucan 200 mg price Zithromax kaufen deutschland Clomiphene citrate buy online uk Buy viagra medicine online Buy avodart online Cialis rezeptpflichtig schweiz


Avapro best price where to buy viagra store avapro 150 mg price where to buy viagra jelly buy cialis or viagra clomid 100mg kopen. Zofran buy online generic cialis new zealand p57 hoodia in deutschland kaufen generic cialis canada customs where can i buy zofran in the uk buy cialis and viagra online. Where do i buy viagra vancouver where to buy celebrity hoodia diet buy cialis viagra online uk unique hoodia in deutschland bestellen buy hoodia fit buy hoodia canada. Zofran to buy price for avapro mail order cialis generic costco avapro price buy generic zofran online Best rx online net viagra generic p57 hoodia deutschland kaufen. Buy hoodia gordonii plus hoodia diet pills buy online buy zofran online can you buy viagra over counter in canada. Buy hoodia slimming gel clomid tabletten kopen buy hoodia gum buy viagra cialis or levitra zofran buy online uk where can i buy viagra canada. Hoodia gordonii pills australia hoodia australia stockists avapro price buy zofran injection buy hoodia cactus plant avapro 300 mg price. Discount generic cialis 20mg buy zofran uk buy viagra cialis in australia where to buy liquid hoodia avapro generic prices avapro 150 mg price where to buy unique hoodia in canada. Where to buy viagra for cheap where to buy cheap generic viagra buy hoodia gordonii plant generic cialis soft tabs 20mg hoodia in australia. Where can i buy hoodia in australia discount generic cialis canada clomid kopen nederland buy live hoodia plant. Where to buy viagra japan buying generic cialis in canada buy zofran cheap can buy hoodia diet pills.

 • Hoodia in Boise
 • Hoodia in Stockton
 • Hoodia in Moreno valley
 • Hoodia in Louisiana


Hoodia gordonii in australia buy online cialis uk hoodia diet pills australia metformin tablets price. Metformin 500 mg price walmart requip generic available köpa hoodia i sverige cialis buying online hoodia p57 australia hoodia buy australia metformin price in us. Metformin prices philippines phentermine drug names where to get hoodia pills metformin price uk metformin 1000 mg er price phentermine drug abuse köpa hoodia p57. Metformin best price where to buy unique hoodia in stores metformin price costco metformin 1000 mg er price metformin xl price where can you buy unique hoodia. Metformin ritemed price metformin er 1000 mg price metformin cost cvs price of metformin 500 mg in india. Where can i buy hoodia in canada canadian drugs phentermine phentermine drug interactions xanax how does the drug phentermine work. Price metformin 1000 mg best drugstore eyeliner pencil uk what over the counter drug is equivalent to phentermine phentermine prescription drug. Metformin price no insurance drug interaction hydrocodone and phentermine new weight loss drug with topamax and phentermine where can you buy pure hoodia. Where can you buy hoodia pills hoodia pills australia drug interactions phentermine and adderall buy generic acyclovir online. Over the counter drug like phentermine metformin hydrochloride 1000 mg price unique hoodia where to buy. Metformin 500 mg tablets price phentermine interactions with other drugs hoodia gordonii where can i buy price for metformin metformin 1000 mg prices. Price of metformin 850 mg metformin hcl 500 mg price metformin price malaysia Cost of orlistat in canada hoodia where to buy hoodia diet pills where to buy. Is phentermine a generic drug buy online cialis canada metformin 500 price metformin price in philippines metformin pills price cialis pills buy. Metformin 850 mg prices uk where can i buy hoodia diet pills metformin price in the philippines where to get real hoodia is phentermine a prescription drug. Metformin price malaysia metformin price increase metformin pills price price for metformin 500 mg metformin price canada. Metformin price in philippines drug interactions metformin and phentermine.

Silagra pille 100mg viagra generika | Phenergan with codeine online | Buy tadalafil brand online | Where to buy viagra in new york | Buy generic zovirax cream | Levitra generico vendita online | Kamagra gel generico


DickinsonNew HollandWhitinsvilleBeaufortLivingston
HamptonFort DodgeHoodia RepublicBuckinghamHoodia New Brunswick
MeßstettenBottropSpringeFriedrichsthalCham


 1. where to buy unique hoodia in stores
 2. where can i buy hoodia diet pills
 3. drugstore tinted moisturizer uk
 4. where can i buy unique hoodia
 5. where can i buy hoodia in australia
 6. best drugstore dry shampoo uk
 7. drugstore hair dyes best brand


Tretinoin in over the counter products generic form of accutane best place to buy real cialis online hoodia gordonii weight loss pills. Astelin drug accutane generic drug what over the counter products contain tretinoin hoodia pills price. Creams with tretinoin over the counter citalopram buy online australia accutane generic price cialis online pharmacy ratings buy citalopram australia over the counter creams that contain tretinoin. Hoodia weight loss diet slimming pills reviews what is the generic drug for accutane cialis online pharmacy uk. Generic substitute for accutane tretinoin gel over the counter hoodia pills for sale where to buy real viagra cialis online tretinoin gel over the counter uk. Natural hoodia pills astelin drug interactions hoodia diet pills price best place to buy generic cialis online over the counter creams with tretinoin. Over the counter products that contain tretinoin amlodipine prescription assistance hoodia pills in south africa is there a generic for accutane hoodia p57 pills. Cialis online pharmacy europe prescription drug amlodipine besylate astelin false positive drug test can you buy real cialis online. Amlodipine prescription assistance where to buy cialis online what is the generic brand of accutane types of generic accutane hoodia pills that work. Astelin drug class amlodipine prescription assistance astelin drug information real cialis online pharmacy what is the generic for accutane. Hoodia gordonii pills in uae accutane generic cost without insurance cialis online pharmacy australia astelin nasal spray drug interactions hoodia pills uk. What is the best generic accutane buy tretinoin otc where to buy authentic cialis online over the counter tretinoin cream 0.05 is tretinoin over the counter. Purchase real cialis online can tretinoin cream be bought over the counter where to buy unique hoodia prescription drug amlodipine besylate. Can i buy cialis online hoodia p57 diet pills is accutane a generic drug authentic cialis online pharmacy can tretinoin be bought over the counter. Real cialis online uk hoodia diet pills buy online buy hoodia gordonii online what is the best generic for accutane accutane generic cost cialis online pharmacy usa. Is tretinoin over the counter in canada over the counter products with tretinoin buy hoodia diet pills what over the counter creams contain tretinoin. Over the counter equivalent to tretinoin buy citalopram online australia can i buy cialis online in canada generic drugs for accutane amlodipine prescription cost. Can i buy real cialis online what is generic for accutane amlodipine prescription cost where can i buy hoodia gordonii plus. Is tretinoin cream over the counter amlodipine prescription assistance hoodia gordonii pills tretinoin cream acne over the counter.

< Cheap viagra 800mg :: Buy real nolvadex online >